„AZ INTÉZMÉNYES ZENETUDOMÁNYI KUTATÁS MAGYARORSZÁGON”

2014. október 2.

MTA Zenetudományi Intézet Bartók Terme

(Budapest, I. Táncsics M. u. 7.)

 

 

2014. október 2., csütörtök 10 óra

A konferenciát megnyitja:

RICHTER PÁL

 

Délelőtti ülésszak

Elnök: RICHTER PÁL

PÉTERI LÓRÁNT: Épületes ügy – néhány adalék a Zenetudományi Intézet elhelyezésének történetéhez

SZALAY OLGA: Miért és hogyan önálló tudomány a zenefolklorisztika? Az intézményes népzenekutatás évtizedei

VIKÁRIUS LÁSZLÓ: Egyéni, csoportos és intézményes kutatás a Bartók Archívumban

 

 

Elnök: KÁRPÁTI JÁNOS

ECKHARDT MÁRIA: Liszt-kutatás Magyarországon 1986–2011

SZEPESI ZSUZSANNA: A Zenetudományi Intézet Könyvtárának története

KELEMEN ÉVA: Szolgálat és kutatás. Az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára

 

 

2014. október 2., csütörtök 15 óra

Délutáni ülésszak

Elnök: TALLIÁN TIBOR

 

KISS GÁBOR: Az intézményes gregorián kutatás műhelyében

FERENCZI ILONA: Vázlatos áttekintés a Zenetudományi Intézetben folyó 16–17. századi egy- és többszólamú, vokális és instrumentális zene kutatásáról

FÜGEDI JÁNOS: Az intézményes magyar néptánckutatás évtizedei

 

Elnök: FARKAS ZOLTÁN

HALÁSZ PÉTER: A 18. századi magyar zenetörténet kutatása a Zenetudományi Intézetben

SZACSVAI KIM KATALIN: A Magyar Zenetörténeti Osztály kutatási projektjei. 19. század

TALLIÁN TIBOR: Probleme der neuen ungarischen Musikgeschichte

 

Zárszó: PÁVAI ISTVÁN

 

 

  

A konferencia szervezői: Dalos Anna és Vikárius László

 

TÁMOGATÓ:

MTA BTK Zenetudományi Intézet