1995. október 5-8.

Fészek Művészklub

(Budapest VII., Kertész u. 36.)

 

Program

Október 5. csütörtök de., Fészek Művészklub, Nagyterem

Megnyitó: SOMFAI LÁSZLÓ, a Társaság elnöke

DOBSZAY LÁSZLÓ: A zeneszerzői nagyság

 

Bartók

Elnök: SOMFAI LÁSZLÓ

 

BREUER JÁNOS: Bartók a Harmadik Birodalomban

LÁSZLÓ FERENC: Bukarest, 1924. október 20., Bartók Béla szerzői estje

VIKÁRIUS LÁSZLÓ: Hasonlóságok és Kontrasztok: A Bartók zenéjében érvényesülő hatások értelmezéséhez

* * *

SZABÓ MIKLÓS: Kodály széljegyzetei Bartók kórusműveihez

VIRÁNY GÁBOR: Zongora vagy zenekar? – Néhány adalék Bartók meghangszerelt zongoraműveihez

 

 

Október 5. csütörtök du., Fészek Művészklub, Nagyterem

Liszt

Elnök: KROÓ GYÖRGY

 

PAPP GÉZA: Tények, föltevések, ellentmondások, következtetések (a Nagy potpourriról)

KACZMARCZYK ADRIENNE: A Dante-szonáta genezise

MEZŐ IMRE: A Liszt-összkiadásról

DOMOKOS ZSUZSA – ECKHARDT MÁRIA – KACZMARCZYK ADRIENNE – WATZATKA ÁGNES: Műhely-demonstráció a Liszt Tematikus Katalógusról

* * *

BATTA ANDRÁS – BOJTI JÁNOS – HALÁSZ PÉTER – KOVÁCS SÁNDOR – PAPP MÁRTA: Kísérlet és hagyomány. Szimfonikus formálás a 19. század második felében – kerekasztal-beszélgetés

 

Koncert

Az AUER-VONÓSNÉGYES hangversenye 18. századi magyarországi zeneszerzők kamarazenéjéből (Druschetzky, Zimmermann)

 

 

Október 6. péntek de., Fészek Művészklub, Kávéház

Elnök: PAKSA KATALIN

 

VIKÁR LÁSZLÓ: Mi a régi és mi az új a Volga-Káma-i népzenékben?

SÁROSI BÁLINT: Részlet a „Hangszeres magyar népzene” c. készülő könyvéből

ALMÁSI ISTVÁN: Egy erdélyi népdal a hagyományban és a folklorizmusban

PÁVAI ISTVÁN: „Jaj-nóta”-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében

* * *

KOVALCSIK KATALIN: Cigány (zene)kultúra típusok

LÁZÁR KATALIN: A keleti hantik énekei

SZABÓ HELGA: A japán gyermekdal zenei struktúrája

KÁRPÁTI JÁNOS: Melodikus és ritmikus modellek a japán rituális (sinto) drámában

 

 

Október 6. péntek du., Fészek Művészklub, Kávéház

Régi zene

Elnök: KOMLÓS KATALIN

 

CZAGÁNY ZSUZSA: A bambergi székesegyház 15. századi ordináriusa

KISS GÁBOR: Tonális variánsok a magyarországi antifona-repertoárban

SZENDREI JANKA: „Új világosság jelenék”. Egy himnusz története

JANCSOVICS ANTAL: Andreas Rauch: Missa Concertata, 1650 Sopron

* * *

GÁT ESZTER – KIRÁLY PÉTER: A magyarországi hangszertörténet adattára

BORGÓ ANDRÁS: A Kaufmann Haggada (Budapest, MTA Könyvtár, A 422) illusztrációinak zenei vonatkozásai

GYENGE ENIKŐ: Alessandro Poglietti hangszeres muzsikája

 

Hangverseny

Budapesti Őszi Fesztivál rendezésében, a Teréz-templomban

Kortárs magyar zeneszerzők egyházi kórusműveiből (Soproni, Sári, Sáry, Togobickij, Jeney, Soós, Serei, Gémesi)

 

 

Október 7. szombat de., Fészek Művészklub, Nagyterem

Jazz, interpretáció-történet, akusztika

Elnök: MARÓTHY JÁNOS

 

SIMON GÉZA GÁBOR: Ragtime az Osztrák-Magyar Monarchiában

GONDA JÁNOS: Modern jazz-improvizáció – horizontális törekvések, tonális síkok ütköztetése, tengely-jelenségek

MÁCSAI JÁNOS: „Az egyiptomi hétcsapás” – A muzeális hangfelvételekről

* * *

UJHÁZY LÁSZLÓ: Hangtéralkotás a zenében

PINTÉR ISTVÁN: A hangmikroszkópia alkalmazása a lejegyzésben

 

Romantika

LEGÁNY DÉNES: Néhány gondolat Schubert Winterreiséjének előadása közben

SÓLYOM GYÖRGY: „Ora e per sempre addio...” – Pillanatképek és kérdések a kései romantikáról

 

 

Október 7. szombat du., Fészek Művészklub, Nagyterem

18. század

Elnök: KOVÁCS JÁNOS

 

SZÉKELY ANDRÁS: Benedetto Marcello: L’Estro Poetico Armonico

SULYOK IMRE: Még egyszer a „371”-ről. Néhány gondolat Bach korálgyűjteményéről

KOMLÓS KATALIN: Kenner und Liebhaber: Billentyűs játékosok a 18. század második felében

* * *

SOMFAI LÁSZLÓ: Gondolatok a vázlatkutatásról (Mozart K. 504)

DOLINSZKY MIKLÓS: Hitelesség és hagyományozás. Haydn- és Schubert-zongoraművek közreadói tanulságai

GRABÓCZ MÁRTA: hangszeres zene és narratív nyelvtan (Beethoven Op. 2. No. 3. C-dúr szonáta I. tétele kapcsán)

HALÁSZ PÉTER: Új összhangzattan felé? Strukturalista megfigyelések Mozart-szonátatételek harmóniavilágáról

 

Előadás és hangverseny

KASSAI ISTVÁN: Mosonyi-tanulmányok

MÁRIÁSSY ISTVÁN–ZÁSZKALICZKY TAMÁS: Urtext: műhely és előadó

Közreműködik: CSALOG GÁBOR – KEMENES ANDRÁS, zongora

 

 

Október 8. vasárnap de., Fészek Művészklub, Nagyterem

Magyar zenetörténet

Elnök: TALLIÁN TIBOR

 

MURÁNYI RÓBERT ÁRPÁD: A magyarországi ferencesek kéziratai a 18. századból

FARKAS ZOLTÁN: Fúga és fugato a 18. század második felének magyarországi mise-termésében

DÉRI BALÁZS: A Wiener Lied Magyarországon 1784-1836

DOMBÓVÁRI JÁNOS: Lavotta János és a magyar vonós kamarazene kezdetei

* * *

FARKAS ZOLTÁN – GUPCSÓ ÁGNES – RENNERNÉ VÁRHIDI KLÁRA – SAS ÁGNES – SZACSVAI KATALIN: Egyházi és világi zeneszerzés a 18. századi Magyarországon

 

 

Október 8. vasárnap du., Fészek Művészklub, Nagyterem

Elnök: KÁRPÁTI JÁNOS

 

SZERZŐ KATALIN: Magyar zeneműnyomtatványok Brahms könyvtárában. Újabb adatok a Magyar táncok forrásaihoz

GÁDOR ÁGNES – SZIRÁNYI GÁBOR: Mihalovich Ödön. Vázlat egy „iskolaépítő” portréjához

MERRICK, PAUL: Magyar karmester, angol zeneszerző (Richter János és Edward Elgar)

* * *

SZIRÁNYI GÁBOR: Egy 20. századi zenészcsalád története dokumentumok, emlékezések tükrében

BERLÁSZ MELINDA: „Deodatus”. A Lajtha-Leduc levelezés kényszerpályája 1952-1962

LUKIN LÁSZLÓ: Bárdos, a lapszerkesztő

 

A konferencia bezárása: UJFALUSSY JÓZSEF

 

Fogadás

 

 

A konferencia megrendezését
a Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága,
a Művelődési és Közoktatási Minisztérium
és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.