2002. október 25-27.

Régi Zeneakadémia Liszt Ferenc Kamaraterem
(Budapest, VI. Vörösmarty u. 35.)

 

Program

Október 25-e, péntek, 10:00

Elnök: KÁRPÁTI JÁNOS

 

Megnyitó

 

GILÁNYI GABRIELLA: Tételritkaságok a középkori Aquileia zsolozsma-repertoárjában

KIRÁLY PÉTER: A 16-17. századi udvari zenénk néhány kérdéséről

FARKAS ZOLTÁN: Szent vagy profán? A kánon szerepe a 18. és 19. század fordulóján a magyarországi zeneszerzésben

* * *

PETHŐ CSILLA: Huszárok, cigányok és magyaros elemek a 19. századi francia zenében

GURMAI ÉVA: Az első operatársulattól a Nemzeti Színházig

DOLINSZKY MIKLÓS: Bánk bán szenvedései

 

 

Október 25-e, péntek, 15:00

Elnök: BATTA ANDRÁS

 

PÁVAI RÉKA: Zene és tánc az antik görög színházban

PAUL MERRICK: „sans ton ni mesure” - Liszt előjegyzés nélküli zenéi

SOLYMOSI TARI EMŐKE: „A Szeretet és a Szépség szigete” – Adalékok Lajtha László művészetének 17-18. századi inspirációjához

* * *

SOMFAI LÁSZLÓ: „Staccato vonás?” – Kottakép és jelentése

ÚJHÁZI LÁSZLÓ: A zenefelvételek dinamikai kérdéseiről a (h)őskortól napjainkig

PAP JÁNOS: Zenei transz – zenei agy

 

 

Október 26-a, szombat 11:00

Koncert

JEAN DUBÉ, az utrechti Liszt-zongoraverseny győztesének Liszt-hangversenye

 

 

Október 26-a, szombat, 15:00

Ülésszak a 70 éves Kárpáti János tiszteletére

Elnök: ECKHARDT MÁRIA

 

PAPP MÁRTA: „A líbiai és mixolídiai drámák ütődött szerzője” – Muszorgszkij és a Kelet

DOMOKOS ZSUZSANNA: Liszt 1839-es római Palestrina élménye – Fortunato Santini könyvtára

GÁDOR ÁGNES – SZIRÁNYI GÁBOR: A Zeneakadémia olvasóköre 1891–1906

BERLÁSZ MELINDA: Lajtha-körkép, Párizs, 1968

* * *

BATTA ANDRÁS: Egy másik éjszaka zenéje (Weiner Leó: Csongor és Tünde)

VIKÁRIUS LÁSZLÓ: Ötös ritmika Bartók zenéjében

WILHEIM ANDRÁS: Cage és a haiku

 

Fogadás

 

Október 27-e, vasárnap, 10:00

Elnök: SOMFAI LÁSZLÓ

 

DALOS ANNA: Javaslat Kodály harmóniai gondolkodásának új megközelítéséhez

BÜKY VIRÁG: „Próféta” vagy „bűvész”? Richard Strauss fogadtatása a századforduló Magyarországán

KÁRPÁTI JÁNOS: Bartók humora

* * *

PINTÉR CSILLA MÁRIA: Versforma és zenei forma Bartók Ady-dalaiban

SZABÓ BALÁZS: Egy finálé metamorfózisa – Bartók Hegedű-szólószonátája (BB 124) 4. tételének két változatáról

KOVÁCS ILONA: Dohnányi Ernő, a Zeneakadémia tanára 1916-19 és 1928-44

HALÁSZ PÉTER: Kelet és Kelet – Két adalék Szervánszky Endre és Szabolcsi Bence kapcsolatához

 

 

Szervezők:

Batta András

Papp Márta

 

Támogatók:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma