LXI. évfolyam, 1. szám - 2023. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

   
KUSZ VERONIKA    
Trianon „sovány visszhangjai” Dohnányi Ernő életművében   5
The ‘Weak Responses’ to Trianon in Dohnányi’s Music
(Abstract)
  25
LASKAI ANNA      
169 év emlékei
A Filharmóniai Társaság Zenekarának gyűjteménye a 20–21. Századi Magyar Zenei Archívumban
  26
Memories of 169 Years
The Collection of the Budapest Philharmonic Society Orchestra in the Archives for 20th and 21st Century Hungarian Music (Abstract)
  41
SZABÓ FERENC JÁNOS    
„Saját hangja, vigye haza!”
Magáncélú hanglemezkészítés Magyarországon 1950 előtt
  42
Your Own Voice, Take it Home!’
Private and Home Recordings in Hungary before 1950
(Abstract)
  62
DALOS ANNA    
Kodály Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
A megválasztás körülményei
  63
Zoltán Kodály, President of the Hungarian Academy of Sciences.
The Circumstances of his Election
(Abstract)
  72
OZSVÁRT VIKTÓRIA    
„Anakronisztikus makacssággal keresem a kontaktust”
Ránki György – válogatott írásai tükrében
  74
I Look for Contact Anachronistically and Stubbornly’
György Ránki – in the Mirror of his Selected Writings (Abstract)
  91
IGNÁCZ ÁDÁM – JAN BLÜML    
A „zenei közműfajok” kutatóműhelyei a magyar és csehszlovák Tudományos Akadémia zenetudományi intézeteiben (1961–1998)   93
Research on ‘Everyday Music’ at the Institutes for Musicology of the Hungarian and Czechoslovak Academies of Sciences (1961–1998) (Abstract)   119
     
Kroó György- díj 2022   120