MZcov2018 2sLVI. évfolyam, 3. szám - 2018. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
KOMLÓS KATALIN  
Két hangnem-meghatározó harmóniai portál a funkciós zenében 121
Absztrakt (angolul) 138
NAKAHARA YUSUKE  
A zenei rend diadala?
Az inspiráció forrásainak sokfélesége a 44 duó két hegedűre 37. darabjában
139
Absztrakt (angolul) 160
PÁVAI ISTVÁN  
Kodály Zoltán és a magyar tánc 161
Absztrakt (angolul) 179
RICHARD STEINITZ  
A született melodikus 180
Absztrakt (angolul) 205
BRAUER-BENKE JÓZSEF  
A hangszerikonográfiai adatok organológiai elemzése 206
Absztrakt (angolul) 226

 

Közlemény

 
LAKI PÉTER  
„Nekem középpont, neked periféria”
Gondolatok Kodály nemzetközi recepciójáról
228
Absztrakt (angolul) 234

 

Recenzió

 
SZABÓ FERENC JÁNOS  
Varró Margit életműve
Ruth Iris Frey-Samlowski: Leben und Werk Margit Varrós.
Lebendiger Musikunterricht im internationalen Netzwerk
235