MZcov2018 1sLVI. évfolyam, 1. szám - 2018. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Esszé

 
RICHARD TARUSKIN  
Liszt problémái, Bartók problémái, saját problémáim 5
Absztrakt (angolul) 22

 

Tanulmány

 
KOVÁCS ANDREA  
A középkori magyar liturgia Géza kori elemei? 25
Absztrakt (angolul) 46
MERCZEL GYÖRGY  
A graduále kapcsolata más műfajokkal
Archaikus szólózsoltározási technika nyomai a gregorián repertoárban
47
Absztrakt (angolul) 72
PÉTERI LÓRÁNT  
Az Új Zenei Stúdió nyilvánossága és művelődéspolitikai környezete 54
Absztrakt (angolul) 66
TIM CARTER  
Túl a drámán: Monteverdi, Marino és a hatodik madrigálkötet (1614)
2. rész
73
Absztrakt (angolul) 88
DALOS ANNA  
Modernitás-kísérletek 1956 után. Egy elveszett nemzedék? 89
Absztrakt (angolul) 101

 

Műhelytanulmány

 
GUSZTIN RUDOLF  
Kultúrpolitika és diktatúra
A jazz megítélése a kádári konszolidáció idején (1956–1963)
102
Absztrakt (angolul) 116