MZcov2019 4sLII. évfolyam, 4. szám - 2014. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
KISS GÁBOR  
Az intézményes gregoriánkutatás műhelyében 373
Absztrakt (angolul) 383
FERENCZI ILONA  
Brassótól Eperjesig, Pataktól Sopronig
Vázlatos áttekintés a 16–17. századi egy- és többszólamú, vokális és instrumentális zenének a Zenetudományi Intézetben negyven éve folyó kutatásáról
384
Absztrakt (angolul) 394
KOMLÓS KATALIN  
Tonus primus Haydn hangszeres zenéjében 395
Absztrakt (angolul) 405
MALINA JÁNOS  
A Haydn korabeli Eszterházi Accademie- k helyszíneiről és elvirágzásáról 406
Absztrakt (angolul) 431
HERMANN DANUSER  
Az első világháború – a zenetörténet „őskatasztrófája”? 432
Absztrakt (angolul) 440
MÁCSAI JÁNOS  
Az OMIKE zenei előadásai 1939–1944 441
Absztrakt (angolul) 452
DALOS ANNA  
Az Improvizációktól a Csongor és Tündéig
Bozay Attila experimentális korszaka (1971–1984)
453
Absztrakt (angolul) 460

 

Műhelytanulmány

 
NÉMETH ZSOMBOR  
Lichtenberg Emil és együttesei 461
Absztrakt (angolul) 477

 

Recenzió

 
ERDÉLYI-MOLNÁR KLÁRA  
Zenéről, zeneéletről az ezredfordulón – a Nyitrai Egyetem
zenei tanszékének gyűjteményes kötetei
478