MZcov2019 4sXLVIII. évfolyam, 3. szám - 2010. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Műhelybeszélgetés

 
SZITHA TÜNDE  
„A teljes életre tanít”
Beszélgetés Kocsis Zoltánnal Arnold Schönberg Mózes és Áron című operájáról és az általa komponált harmadik felvonásról
253

 

Tanulmány

 
CSOBÓ PÉTER GYÖRGY  
Autonómia és kimondhatatlanság
Zenefilozófia és zenetudomány határmezsgyéiről
277
RISKÓ KATA  
Egy népzenei közjáték jelentései Haydn műveiben 295
BÓNIS FERENC  
Erkel és Kodály 308
KISS GÁBOR  
Az új sensus communis – Kodálytól Rajeczkyig 317
NÉMETH G. ISTVÁN  
„Már nem is csupán zenei probléma”
A népzene mint forrás Csíky Boldizsár műveiben
328

 

Műhelytanulmány

 
MARCZI MARIANN  
Ligeti György zongoraetűdjeiről I. 355

 

Recenzió

 
KACZMARCZYK ADRIENNE  
Vezetőkkel a Bánk bán-labirintusban 369