MZcov2019 4sXLVIII. évfolyam, 4. szám - 2010. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
FAZEKAS GERGELY  
Euritmia, azaz „Wohlgereimheit”
Szimmetrikus struktúrák Johann Sebastian Bachnál
381
MIKUSI BALÁZS  
Mendelssohn „skót” hangneme? 397
IGNÁCZ ÁDÁM  
Zenei költészet vagy zenei próza?
Szkrjabin utolsó zongorapoémája
425
SZITHA TÜNDE  
Experimentum és népzene az Új Zenei Stúdió műhelyében
1970–90 között – és utána
439

 

Esszé

 
DÉRI BALÁZS  
Historikus latin? 452

 

Műhelytanulmány

 
MARCZI MARIANN  
Ligeti György zongoraetűdjeiről II. 459

 

Recenzió

 
MALINA JÁNOS  
A kabbalától A fúga művészetéig – egy különleges könyv margójára
Göncz Zoltán: Bach testamentuma
469