MZcov2019 4sXLVIII. évfolyam, 2. szám - 2010. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
ROVÁTKAY LAJOS  
Battaglia és népdal
Expedíció a 17. századi hangszeres zene egy ismeretlen területére ungaresca-exkurzussal
121
PÉTERI LÓRÁNT  
A márki és a tejesember: a „népi elem" Gustav Mahler 1. szimfóniájának III. tételében 149
KUSZ VERONIKA  
„A Wayfaring Stranger” – Dohnányi Amerikai rapszódiája 161
LAMPERT VERA  
Motívumos néptáncok Grieg és Bartók műveiben 187
SOMFAI LÁSZLÓ  
„Romlott testëm” és a „páva”- dallam
Széljegyzetek Bartók 1. vonósnégyesének egy témájáról
203
DALOS ANNA  
Una rapsodia ungherese
Új zene és hagyomány Durkó Zsolt művészetében (1965–1972)
215
TARI LUJZA  
Schweizerlied 225

 

Recenzió

 
BALÁZS ISTVÁN  
„Könnyű álmot nem ígérhetek”
Jelentés és értelmezés a zenében
237