MZcov2019 4sXLVIII. évfolyam, 1. szám - 2010. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

 

A szerkesztő előszava

5

 

Tanulmány

 
DOBSZAY LÁSZLÓ  
Az összehasonlító népzenetudomány tündöklése és lehanyatlása 7
KÁRPÁTI JÁNOS  
Hemiola-jelenség a Földközi-tenger térségében 20
RICHTER PÁL  
Egzotikum és depresszió – értelmezések és félreértelmezések a magyaros stílus kapcsán 33
VIKÁRIUS LÁSZLÓ  
Bartók egy zenei poénjáról
Az 5. kvartett Allegretto con indifferenza epizódjának értelmezéséhez
49

 

Documenta

 
Révész Dorrit bibliográfiája 59

 

Közlemény

 
KOMLÓS KATALIN  
C. P. E. Bach „C- F- E- B-A- C- H” fughettája 65
SOLYMOSI TARI EMŐKE  
Filmzeneírás – szabadon: Höllering és Lajtha 69
BALI JÁNOS  
Furulyák a nagyszebeni múzeumban 74

 

Műhelytanulmány

 
NAKAHARA YUSUKE  
Novellák mennyei terjengőssége: Schumann műveinek intertextuális értelmezési lehetőségei 84

 

Recenzió

 
KERÉKFY MÁRTON  
Bepillantás egy kivételes elme rapszodikus és csapongó gondolataiba
György Ligeti: Gesammelte Schriften
104