MZcov2019 4sII. évfolyam, 2. szám - 2013. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
PÉTERI LÓRÁNT  
„A mi népünk az ön népe, de az enyém is…”
Kodály Zoltán, Kádár János és a paternalista gondolkodásmód
121
DALOS ANNA  
Kurtág magyar identitása és a Bornemisza Péter mondásai (1963–1968) 142

 

Documenta

 
BERLÁSZ MELINDA  
Veress Sándor Radó Ági zongoraművészhez intézett levelei (1967–1973) 154

 

Műhelytanulmány

 
DINYÉS SOMA  
Johann Sebastian Bach kantátastílusának változása 209