MZcov2019 4sL. évfolyam, 1. szám - 2012. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
VIKÁRIUS LÁSZLÓ  
Ecce nomen domini és Isti sunt due olive
Stílus és szimbolika Guillaume Du Fay két „koronázási” motettájában
5
FARKAS ZOLTÁN  
A toposztól a stílusig: a 18. századi kismesterek zenéjének elemzése – tanulságokkal
2. rész
30
SOMFAI LÁSZLÓ  
Kritikai kiadás – megjegyzésekkel az előadónak 55
KUSZ VERONIKA  
Egy különös darab: Dohnányi Burlettája 79
DALOS ANNA  
Kurtág, az elemezhetetlen
Analitikus utak az első, avantgárd korszak értelmezéséhez (1957–1962)
91
WATZATKA ÁGNES  
Egyházi énekek a népi emlékezetben: befogadás,
transzformáció és újrakomponálás
108