MZcov2019 4sXLIX. évfolyam, 4. szám - 2011. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
DOBSZAY LÁSZLÓ  
Áttekintés a mai gregorián- kutatás alapkérdéseiről 377
FARKAS ZOLTÁN  
A toposztól a stílusig: a 18. századi kismesterek zenéjének elemzése – tanulságokkal,
1. rész
396
DAMIEN COLAS  
Francia- e az Ory grófja? 407
SIEGHART DÖHRING  
A kozmopolita esztétika és a nemzeti elkötelezettség között
Giacomo Meyerbeer és porosz operája: Ein Feldlager in Schlesien
429
SUSAN M. FILLER  
A jiddis opera mint zsidó nemzeti színház 439
MIKUSI BALÁZS  
Minerva párisi nőkalapja és az imperátor fekete frakkja
August Adelburg és a kozmopolita nemzeti opera
448
RICHARD TARUSKIN  
A tömeg, a csőcselék és a nemzet a Borisz Godunovban
Mit gondolt Muszorgszkij, és számít- e az?
467

 

Műhelytanulmány

 
SCHOLZ ANNA  
Artikuláció J. S. Bach hat csellószvitjében
A források és a kritikai kiadások problematikája, 2. rész
487

 

Recenzió

 
BERLÁSZ MELINDA  
Monográfia az ugrós táncok dallamairól
Paksa Katalin: Az ugrós táncok zenéje. Népzenetörténeti áttekintés
504