MZcov2020 3sLIX. évfolyam, 3. szám - 2021. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Esszé

   
HARRY WHITE    
A posztmodern evangélistái
Bach újraértelmezései 1985 után
  245
Seen in a Mirror Dimly?
History and Idea of Arrangement – Considering the Pythic Nomos, Liszt’s ‘partition de piano’ and a Piece from the Bartók–Országh Hungarian Folk Songs (Abstract)
  271

 

Tanulmány

   
MALINA JÁNOS      
Bécs után szabadon?
A bécsi operajátszás fordulatai és Esterházy „Fényes” Miklós 1776 utáni repertoár- politikája – 2. rész
  272
Following Vienna – Freely?
The Twists and Turns of the Viennese Operatic Scene and the Programme Policy of Prince Nicolaus Esterházy ‘The Magnificent’ after 1776 – Part Two (Abstract)
  290
KERÉKFY MÁRTON    
Ligeti György fiatalkori rádióelőadásai   291
György Ligeti’s Youthful Radio Lectures (Abstract)   303
 

Közlemény

 
DÁVID ESZTER–DÁVID GÉZA–GRACZA LAJOS      
Szabadi Frank Ignác és Hajdar bej török–magyar indulója   304
The Turkish–Hungarian Marches of Ignác Frank Szabadi and Haydar Bey
(Abstract)
  318
 

Műhelytanulmány

CSELÉNYI MÁTÉ      
„Végre nekem is részem legyen abból a sok jóból, amit eddig csak hallomásból ismertem”
Cziffra György magyarországi életszakasza (1921–1956)
  319
‘At Last I Can Share in All the Good Things I Have Only Heard About’
The Period of György Cziffra’s Life He Spent in Hungary (1921–1956)
  350

 

Recenzió

   
BELINSZKY ANNA    
„Feltárás, értelmezés és megértés”
Járdányi Pál és kora. Tanulmányok a 20. századi magyar zene történetéből (1920–1966). Szerk. Dalos Anna és Ozsvárt Viktória. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2020
  351
KÖNYVES-TÓTH ZSUZSANNA    
Veress Sándor üveggyöngyjátéka: életrajz, hitvallás, életmű
Ulrich Tadday (hrsg.): Sándor Veress. München: edition text + musik, 2021 (Musik-Konzepte 192/193)
  357