MZcov2020 2sLVIII. évfolyam, 2. szám - 2020. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Esszé

 
TALLIÁN TIBOR  
A(z) (újra)hallgatás kényszere
Találgatások Szegedy-Maszák Mihály zenéhez fûződő viszonyáról
133
Absztrakt (angolul) 143

 

Tanulmány

 
GILÁNYI GABRIELLA  
Új források, új terminológia, új távlatok
A hazai gregorián paleográfiai kutatás napjainkban
144
Absztrakt (angolul) 161
MICHAEL MAUL  
„Két teljes éven át kellett a karnagy helyett az előadásokat megtartanom
és vezetnem”
Megfontolások Bach 1740- es évekbeli hivatali státuszáról
162
JOHN M. GINGERICH  
Befejezetlen megfontolások
A „Befejezetlen” szimfónia Schubert Beethoven- projektjének összefüggésében
182
BELINSZKY ANNA  
Brahms H- dúr zongoratriójának kasztrációja
Az első tétel újraírása az 1880- as évek zenei- politikai ideológiáinak kontextusában
201
Absztrakt (angolul) 216

 

Közlemény

 
RICHTER PÁL  
17. századi zenetörténeti források zeneelméleti tanulságai 217
Absztrakt (angolul) 228
TORNYAI PÉTER  
Idézi- e Bartók Mélisande halálát a 2. vonósnégyesben?
Kísérlet egy bő fél évszázados pontatlanság korrekciójára
230
Absztrakt (angolul) 237

 

Recenzió

 
KOMLÓS KATALIN  
Dohnányiról angolul és magyarul
Veronika Kusz: A Wayfaring Stranger. Oakland: University of California Press, 2020
Dohnányi Ernő:
Válogatott írások és nyilatkozatok. Közreadja Kusz Veronika. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2020
239