MZcov2017 3sLV. évfolyam, 3. szám - 2017. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
TALLIÁN TIBOR  
Methodus, mors, musica
Kodály Zoltán választásai
245
Absztrakt (angolul) 276
PÉTERI LÓRÁNT  
Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és a korai Kádár-korszak nyilvánossága 277
Absztrakt (angolul) 286
ANGI ISTVÁN  
A hanglejtés retorikája Kodály Zoltán alkotásaiban 287
Absztrakt (angolul) 300
RICHTER PÁL  
Népdalok harmonizálása Kodály műhelyében 301
Absztrakt (angolul) 312
TARI LUJZA  
„A művészi tudás végső próbája”
Kodály a népdalfeldolgozásról
314
Absztrakt (angolul) 335
SZALAY OLGA  
19. századi források Kodály népzenei gyűjteményében 336
Absztrakt (angolul) 347
ERDÉLYI-MOLNÁR KLÁRA  
Kodály Zoltán és a szlovák népzene 348
Absztrakt (angolul) 360