MZ cover 2016 4 sLIV. évfolyam, 4. szám - 2016. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
JOHN BUTT  
A posztmodern gondolkodásmód, a zenetudomány és a Bach-kutatás jövője 361
LAURENCE DREYFUS  
A bachi invenció és mechanizmusai 373
Absztrakt (angolul) 394
FAZEKAS GERGELY  
„A költészet vesztes lesz ott, ahol a zene nyer”
Szöveg és zenei forma konfliktusai J. S. Bachnál
395
Absztrakt (angolul) 414
GÖNCZ ZOLTÁN  
„Singet dem Herrn ein altes Lied”
Egy Bach-kantáta eltűnt szólamainak nyomában
414
Absztrakt (angolul) 445
RICHARD D. P. JONES  
„Magasabb rendű gondolatai éppen a kevésbé magasztosakból erednek”
Hatások és függetlenség Bach korai alkotókorszakában
446
KOMLÓS KATALIN  
Egy erdélyi gróf zenei élményei Európában, 1759–1761 455
Absztrakt (angolul) 464

 

Recenzió

 
RICHTER PÁL  
Műfaj és forma
Beethoven Op. 77-es zongorafantáziája
465
Absztrakt (angolul) 477