MZcov2019 4sL. évfolyam, 3. szám - 2012. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Magyar Zene 50

 
DOBSZAY LÁSZLÓ  
A forma-fogalom problematikája 245
UJFALUSSY JÓZSEF  
Egy faun délutánja
Mallarmé és Debussy – vers és zene
253

 

Tanulmány

 
ROSSANA DALMONTE  
Még egyszer az itáliai költészet és zene Lisztre gyakorolt hatásáról
A Benedetto sia ’l giorno Petrarca-szonett
259
BÜKY VIRÁG  
Bartók örökében
Pásztory Ditta, a „Bartók- interpretátor”
282

 

Documenta

 
JENEY ZOLTÁN–SZITHA TÜNDE  
Az Új Zenei Stúdió hangverseny- repertoárja 1970–1990 között 303

 

Műhelytanulmány

 
SZABÓ FERENC JÁNOS  
Liszt ujjlenyomata
Liszt Ferenc ujjrendjei az 1830-as években – 2. rész
349

 

Recenzió

 
DOMOKOS ZSUZSANNA  
Liszt nyomában 358