MZcov2019 4sXLIX. évfolyam, 2. szám - 2011. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
GÉHER ISTVÁN  
A műelemzés lehetőségeiről: „Valami zenét”
Hamlet és a Hamlet zenét beszél
133
BOZÓ PÉTER  
A tematikus metamorfózis mint revíziós módszer
Néhány megjegyzés Liszt variációs technikájához
143
RISKÓ KATA  
Zampognarók, pifferarók és más zarándokok Liszt Christusában 163
KOVÁCS SÁNDOR  
Brahms, a programzenész? 178
MESTERHÁZI MÁTÉ  
A nemzeti opera eszményének átértékelôdése a 19- 20. század fordulóján
A korabeli bécsi, budapesti, prágai sajtóvisszhang és egynémely tanulságai
190
STEFAN SCHMIDL  
„Hol minden piros, fehér, zöldben jár!”
A csoportok, az alteritások és a nemzet diskurzusai Ausztria-Magyarország operettjeiben
206
ILLÉS MÁRIA  
Harangszó
A pentatónia Vántus István mûvészetében
213

 

Recenzió

 
BERLÁSZ MELINDA  
I. Memoárkötet Lajtha Lászlóról
Solymosi Tari Emôke: Két világ közt. Beszélgetések Lajtha Lászlóról.
232