KrooFS cimlap 200Szerkesztő

PAPP MÁRTA

 

Munkatársak

CSENGERY KRISTÓF, KACZMARCZYK ADRIENNE, SZÉKELY ANDRÁS

 

Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság

1996

 

Előszó

Kroó György tanár úr több évtizede nagy hatású nevelője muzsikus generációknak, s tágabb értelemben a magyar zeneszerető közönségnek. Zenetörténész tanítványai – középkorúaktól a legfiatalabbakig –  e kötettel tisztelegnek tanáruk előtt, akitől nemcsak a szakma tárgyszerű ismeretét tanulták, hanem az alapos és mindenre kiterjedő kutatás és művelődés igényét is, s nem utolsósorban a zene szeretetét.

A tanulmányok témái  elsősorban azokhoz a zenetörténeti korszakokhoz kapcsolódnak, melyek Kroó Györgynek is fő kutatási területei: a barokk zene, illetve a 19. és 20. századi zeneművészet korszakaihoz, s azokon belül is különösen a magyar zene mestereihez. Műfajilag a kötet reprezentálja a magyar zenetudományi kutatás sokszínűségét: olvashatók benne forráskutatások, filológiai vizsgálódások, zenei analízisek, interpretáció-elemzések, adatgyűjtemények, esztétikai-filozófiai jellegű tanulmányok és esszék.

Szándékunk szerint ez a könyv – ha erősen, ha halványabban – visszatükrözi Kroó György tanári-tanítói egyéniségének széleskörű hatását. Ebben a reményben nyújtjuk át az ünnepeltnek és minden olvasónak.

Papp Márta

 

Tartalom

Laki Péter „Arie da cantar ottave” 9
Ferenczi Ilona Threnodia – Párbeszédes siratóének egy soproni lelkész halálára Heinrich Schütz korából 19
Fábián Somorjay Dorottya A Bach-interpretáció változó stílusa: Goldberg-variációk 1945-1978 26
Batta András Sarastro beavatása 42
Domokos Zsuzsanna A zongorafantázia és a dal kapcsolata Schubert és Schumann C-dúr fantáziáiban 50
Eckhardt Mária Liszt  23. és 137. zsoltára 64
Kaczmarczyk Adrienne Variációk egy zongoraciklusra  – Liszt: Harmonies poétiques et religieuses 79
Gombos László Réminiscences de „Boccanegra” de Verdi – Két mester találkozása az operaátirat műfajában 96
Tallián Tibor „Alter Frager” 108
Komlós Katalin Trisztán és Izolda: II. felvonás, 2. jelenet  (Analízis-kísérlet) 129
Szerző Katalin Michailovich Ödön: Wieland der Schmied – Kísérlet a wagneri zenedráma magyarországi típusának megteremtésére 149
Papp Márta „A megoldás nélküli rejtély” – Rimszkij-Korszakov és Semaha cárnője 166
Móricz Klára Az Éden hangjai: Gabriel Fauré, La Chanson d'Ève 181
Kovács Ilona Dohnányi Ernő, a kamaramuzsikus 198
Lampert Vera Bartók Mikrokozmoszának keletkezéstörténetéhez 205
Vikárius László Szerelemtől szellemig – Élményre vonatkozó szavak és motívumok Bartók írásaiban 215
Retkes Attila Bartók Béla és a jazz 228
Fittler Katalin A Biblia és a kortárs magyar zene 238
Sebő Ferenc Népzene és számítógép – Egy új írásbeliség filológiai problémái 254
Dolinszky Miklós Hagyomány és eszkatológia 275