Kerekfy 2016 h200Kerékfy Márton zenetörténész és zeneszerző 1981-ben született Budapesten. 2000–2007 között elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetudományi és zeneszerzés tanszakát. Szakdolgozatát Ligeti György 1950–1956 között komponált zenéjéről írta (témavezető: Vikárius László). 2007–2010 között az Egyetem zenetudományi doktoriskolájának hallgatója volt, ahol 2015-ben szerzett summa cum laude minősítésű doktori fokozatot A kelet-európai népzene hatása Ligeti György zenéjére című értekezésével (témavezető: Dalos Anna). Zeneszerzőként részt vett Kurt Schwertsik reicheaui, valamint Johannes Schöllhorn szombathelyi zeneszerzés kurzusán, 2006-ban pedig Erasmus-ösztöndíjjal egy szemeszteren át a salzburgi Mozarteumban tanult Herbert Grasslnál.

Kerékfy Márton 2002 óta dolgozik az MTA Zenetudományi Intézetében, azon belül 2005 óta a Bartók Archívumban, amelynek 2010-ig külső munkatársa, 2010–2015 között tudományos segédmunkatársa, 2016 óta tudományos munkatársa. 2013 óta az Editio Musica Budapest zeneműkiadó főszerkesztője.

Fő kutatási területe Bartók Béla és Ligeti György életműve. Tanulmányai magyar, angol és német nyelven jelentek meg szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben. 2010-ben magyarra fordította és közreadta Ligeti György válogatott írásait. Számos hazai és külföldi zenetudományi konferencián tartott előadást, 2013-ban Ligeti és Magyarország címmel nemzetközi szimpóziumot szervezett a szombathelyi Bartók Szeminárium és Fesztivál keretében. Ezen kívül zenei ismeretterjesztő és publicisztikai tevékenységet is folytat.

Külföldi és hazai zeneszerzésversenyeken nyert díjakat, 2008–2012 között az Artisjus Zenei Alapítvány ösztöndíjasa volt. 2009-ben és 2010-ben elnyerte a Kodály Zoltán zenei alkotóművészeti ösztöndíjat, 2011-ben öt hónapon át a bázeli Paul Sacher Alapítvány kutatói ösztöndíjában részesült. Tagja a Magyar Újságírók Országos Szövetségének, a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaságnak, a Magyar Zeneszerzők Egyesületének és a budapesti Erasmus Kollégiumnak.

2016. március 1.

 

Publikációk

Disszertáció

A kelet-európai népzene hatása Ligeti György zenéjére (PhD disszertáció, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 2014), 203 p.

 

Tanulmány

Muszorgszkij „Napfény nélkül” című dalciklusának harmóniai nyelve. Magyar Zene, 43/4 (2005), 435–446.

‘A “new music” from nothing’. György Ligeti’s Musica ricercata. Studia Musicologica, 49/3–4 (2008), 203–230.

A pályakezdő Ligeti György Bartók-recepciója. Magyar Zene, 46/3 (2008), 301–311.

Bartók hangszerelést érintő revíziói A kékszakállú herceg vára partitúráján. In Kiss Gábor (szerk.): Zenetudományi Dolgozatok 2009 (Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 2009), 51–66.

Beziehungen Ungarns zu Österreich in der zeitgenössischen Musikszene. In Theophil Antonicek, Andreas Lindner, Klaus Petermayr (közr.): Bruckner-Symposion 2006. Bericht (Linz: Anton Bruckner Institut, 2011), 169–176.

Ligeti György 1949–50-es népzenei tanulmányútja. In Kiss Gábor (szerk.): Zenetudományi Dolgozatok 2011 (Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2012), 323–346.

„Kontrasztok (?). Gyakorlati és esztétikai megfontolások Bartók zeneszerzői munkájában”, Magyar Zene 50/4 (2012), 445–456.

„Contrasts? Practical and abstract ideas in Bartók’s compositional process”, Studia Musicologica 53/1–3 (2012), 41–51.

„Egy elvetett népzenei kollázs. Ligeti György: Hegedűverseny, első változat, első tétel (1990)”, Magyar Zene 51/1 (2013), 68–78.

„A folkloric collage jettisoned. The original version of the first movement of György Ligeti’s Violin Concerto (1990)”, Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung 26 (2013), 39–45.

„Bartók’s revisions to the instrumentation of ‛Duke Bluebeard’s Castle’ ”, Tempo 67/264 (2013), 52–65.

Ironikus önarcképek? Ligeti György: Hungarian Rock, Passacaglia ungherese. Magyar Zene, 53/2 (2015), 160–173.

Népzene és nosztalgia Ligeti György Kürttriójában. In Dobszay Ágnes, Domokos Zsuzsanna, Péteri Lóránt, Vikárius László (szerk.), Szekvenciáktól szimfóniákig: Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére (Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2015), 203–222.

 

Közreadás, fordítás

Ligeti György, „Öninterjú”, ford. Kerékfy Márton, Muzsika 53/8 (2010), 15–20.

Ligeti György válogatott írásai (Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2010), 480 p. [válogatás, fordítás, szerkesztés, előszó]

 

Könyv- és kottarecenzió

Bartók-analitika. www.fidelio.hu, 2004. szeptember 13. [Kárpáti János kötetéről]

Bach, a tudós zeneszerző. www.fidelio.hu, 2004. december 13. [Christoph Wolf kötetéről]

Zene és narrativitás. www.fidelio.hu, 2005. június 15. [Grabócz Márta kötetéről]

Szőllősy András. www.fidelio.hu, 2006. március 17. [Kárpáti János kötetéről]

„...tulajdonképpen ronda zenét írtunk”. www.fidelio.hu, 2006. május 5. [Eckhard Roelcke: Beszélgetések Ligeti Györggyel]

Bartók a hidegháború kontextusában. Danielle Fosler-Lussier: Music Divided: Bartók’s Legacy in Cold War Culture. Berkeley: University of California Press, 2007 (California Studies in 20th-century Music, 7). In Kiss Gábor (szerk.): Zenetudományi Dolgozatok 2008 (Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, 2009), 373–378.

Bepillantás egy kivételes elme rapszodikus és csapongó gondolataiba. Ligeti György összegyűjtött írásai. Magyar Zene, 48/1 (2010), 104–108. [György Ligeti: Gesammelte Schriften]

Felfedezésre várva. Veress Sándor: Kórusművek I., II. Muzsika, 54/7 (2011), 24–25.

A közvetítő. www.fidelio.hu (2012. január 10.) [Zenei panoráma. Kroó György írásai az Élet és Irodalomban (1964–1996)]

 

Ismeretterjesztő írás, publicisztika, hangverseny- és hanglemezkritika

Hangversenykritikák a Muzsikában (2003 és 2013 között 16 cikk)

Hangversenykritikák az Új Zenei Újságban (2004 és 2007 között 8 kritika)

Hangverseny- és hanglemezkritikák a www.fidelio.hu honlapon (2004 és 2012 között 65 írás)

Hanglemezkritikák a Gramofonban (2 cikk) és a Hang-jegyzetben (4 cikk).

Ismeretterjesztő írások a MüPa Magazinban (6 cikk)

Műismertetések hangversenyekhez (A Zongora sorozat 2004/5-ös és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 2005/6-os és 2006/7-es évadjához, a Művészetek Palotája koncertjeihez stb.)

A középpontban: Bartók. Szombathelyi Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál, 2006. Muzsika, 49/9 (2006), 8–11.

Missa Quinque Auctorum (Budapest: Hungaroton, 2007) [lemezkísérő tanulmány]

Magyar kortárs oboaversenyek (Budapest: Hungaroton, 2007) [lemezkísérő tanulmány]

Gyöngyösi Levente: Missa Lux et Origo, Cantici Fratris Sole (Budapest: Hungaroton, 2007) [lemezkísérő tanulmány]

Préludes contraires (Budapest: Hungaroton, 2007) [lemezkísérő tanulmány]

Egy sokoldalú tudós emlékére. Konferencia Bartha Dénes születésének centenáriumán. Muzsika, 51/12 (2008), 8–9.

Bartók Béla. Ránki György. Petrovics Emil. Szokolay Sándor. Eötvös Péter. Vajda János. In Matthew Boyden: Az opera kézikönyve. Ford. Barabás György, Fejérvári Boldizsár, Máté J. György, Mesterházi Márton, Rácz Judit, Széky János, Varga Benjámin (Budapest: Park, 2009), 499–501, 585–586, 589–596.

Meghangszerelt párbeszéd. A két Kurtág műve Olivier Cuendet átdolgozásában. Muzsika, 55/7 (2012), 28–29.

Értetlenség, félreértés, megértés. Vitanap a zenei jelentésről. Muzsika, 55/8 (2012), 25–26.

Egy ízig-vérig gyakorlati muzsikus. Száz éve született Dávid Gyula. Muzsika, 56/5 (2013), 27–28.

Párhuzamos életrajzok. Ligeti és Kurtág. Muzsika, 59/2 (2016), 12–15.

 

Interjú

„...talán ma is lehet ilyen műveket írni”. www.fidelio.hu, 2006. augusztus 7. [interjú Vajda Jánossal]

Művészet és erkölcs. www.fidelio.hu, 2007. március 1. [interjú Decsényi Jánossal]

Földes Imre: „Ha meg kell fogalmaznunk, tisztulnak a gondolataink”. www.fidelio.hu, 2010. december 16.

„Újra kell gondolnunk, mi volt Bartók szándéka”. Szombathelyi beszélgetés Malcolm Gilliesszel. Muzsika, 54/9 (2011), 19–21. [angolul folytatott interjú magyar nyelvű közlése]

 

Konferenciaelőadás

Beziehungen Ungarns zu Österreich in der zeitgenössischen Musikszene. Bruckner-Symposion, Linz, 2006. szeptember 30.

A pályakezdő Ligeti György Bartók-recepciója. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság V. tudományos konferenciája a 75 éves Kárpáti János tiszteletére, Budapest, 2007. október 26.

Népzene Ligeti György korai műveiben (1945–1956). Az Erasmus Kollégium zenetudományi konferenciája, Budapest, 2008. május 16.

Vízióktól a jelenségekig. Ligeti György Apparitions-ja. Erasmus Kollégium, Budapest, 2008. november 7.

Zene mint megfagyott idő. Ligeti György Zongoraversenye. Az Erasmus Kollégium II. zenetudományi konferenciája, Budapest, 2009. május 22.

[Vikárius László, Kerékfy Márton: Angol nyelvű előadás]. 25. Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál, Szombathely, 2009. július 10.

Köznyelv és eredetiség Ligeti György vokális népzenei feldolgozásaiban (1945−1956). A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság VII., „Népzene és zenetörténet” tudományos konferenciája, Budapest, 2009. október 9.

A zeneszerzői önértelmezés kérdései. Az Apparitions Ligeti György írásainak tükrében. Kedd Délutáni Zenetudomány, Budapest, 2009. november 24.

Ligeti György vokális népzenei feldolgozásai (1945–1956). A Kodály-ösztöndíjasok beszámolója, Budapest, 2009. december 12.

A Ligeti-írások közreadásának tapasztalatai. A Kodály-ösztöndíjasok beszámolója, Budapest, 2010. december 11.

Zu den Quellen der frühen Volksliedbearbeitungen György Ligetis. A Paul Sacher Stiftung kollokviuma, Basel, 2011. május 3.

The role of pracitcal considerations in Bartók’s compositional process. The case of Contrasts. International Bartók Colloquium, Szombathely, 2011. július 16.

Folkloristic inspirations in the music of György Ligeti: Problems of identification and interpretation. Symposium ‘Paths of musicology in Central Europe’, Pozsony, 2011. szeptember 16.

A népzenei hatás jelensége Ligeti György zenéjében. Az elemzés nehézségei és lehetőségei. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság „Műelemzés – ma” konferenciája, Budapest, 2011. október 7.

Ligeti György 1949/50-es népzenei tanulmányútja. Az MTA BTK ZTI Tudományos Fóruma, Budapest, 2012. március 1.

A siratómotívum Ligeti György zenéjében. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság IX. tudományos konferenciája „In memoriam László Dobszay”, Budapest, 2012. október 12.

Egy elvetett népzenei kollázs. Ligeti György: Hegedűverseny, első változat, I. tétel (1990). Zenetudományi ülésszak a 70 éves Berlász Melinda tiszteletére, Budapest, 2012. november 29.

Ironic self-portraits? Ligeti’s Hungarian Rock and Passacaglia ungherese. Symposium ‘Ligeti and Hungary: Rootedness and Cosmopolitanism’, Szombathely, 2013. július 13.

Ligeti György kompozíciós módszere a Hegedűverseny kéziratainak tükrében. „Évfordulók nyomában” zenetudományi konferencia, Budapest, 2013. december 5.Ű

Verwendung, Verleugnung, Wiederentdeckung. Ligeti und ethnische Musiken. Symposium „»Ein Blinder im Labyrinth«: György Ligetis Positionierung im Neue-Musik-Diskurs”, Hannover, 2014. november 21.

Népzene és nosztalgia Ligeti György Kürttriójában. Az MTA BTK ZTI Tudományos Fóruma, Budapest, 2015. február 19.

Utilization, Rejection, Rediscovery: György Ligeti and Ethnic Music. 9th International Forum of Composers, Poznań, 2015. november 4.

Ligeti-hatások Kurtág György Vonósnégyesében. Az MTA BTK ZTI Tudományos Fóruma, Budapest, 2016. február 25.

 

Rádióelőadás

„Szőllősy András: Miserere”. A hét zeneműve, Bartók Rádió, 2006. február 20.

„Veress Sándor: Passacaglia concertante”. A hét zeneműve, Bartók Rádió, 2007. január.