Kerekfy 2016 h200

Hamburger Klára (Budapest, 1934. szeptember 29. –) zenetörténész, Liszt-kutató, az MTA doktora.

Hamburger Klára Budapesten született, és a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumban végzett zongora szakon. Ezt követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult tovább, ahol zenetörténészként diplomázott. Végzés után a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában, majd az Országos Széchényi Könyvtár zeneműtárában dolgozott könyvtárosként.1966 és 1989 között a Gondolat Kiadó felelős szerkesztője volt.

1981-ben szerezte meg a zenetudományok kandidátusa tudományos fokozatát, és 1982-ben lett bölcsészdoktor. 2003-ban akadémiai doktori címet szerzett. Oktató munkája keretében 1999-ben és 2002-ben „Liszt Ferenc zenéje” címen kollégiumot tartott a Zeneművészeti Egyetem zenetudományi szakos hallgatóinak, emellett DLA és PhD mestervizsgák opponense és zsűritagja volt.

Fő kutatási területe Liszt Ferenc élete és zenéje. Ebben a témakörben számos tanulmánya, könyve jelent meg magyar és idegen nyelveken. Európa és Észak-Amerika több országában tartott előadásokat (Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Németország, Olaszország, Svédország, Ukrajna, Amerikai Egyesült Államok, Kanada).

1991 és 2005 között a magyar Liszt Ferenc Társaság főtitkára, néhány évig az MTA Zenetudományi Bizottságának alelnöke volt. 2007-ben Szabolcsi Bence-díjat kapott.

 

Bibliográfia

a)  Külföldön kiadott könyvek.

Franz Liszt: Lettres à Cosima et à Daniela. Présentées et annotées par --. [Előszó: 1-22.old.] /Collection ’Musique – Musicologie’ dirigée par Malou Haine./  Sprimont [Belgique], 1996, Mardaga.

Franz Liszt Briefwechsel mit seiner Mutter. Hrsg. und kommentiert von --. [Előszó: 13-37.old.] /Festausgabe zum zehnjährigen Bestehen der Kulturpartnerschaft Bayreuth – Burgenland. Hrsg. und Verlag: Amt der Burgenländischen Landesregierung. Red. Dr. Gerhard Winkler. Übers. Renate Mugrauer./ Eisenstadt, 2000

Franz Liszt. Leben und Werk. Köln – Weimar – Wien, Böhlau Verlag, 2010.

 

b)  Belföldön kiadott könyvek.

Liszt Ferenc. /Kis Zenei Könyvtár, 34./ Bp. Gondolat, 1966

Kókai Rezső. /Mai Magyar Zeneszerzők./ Bp. Zeneműkiadó, 1968.

Franz Liszt. Deutsche Übertragung von der Verfasserin. Bp. Corvina, 1973. [Javított, bővített változat.]

Liszt. /Zenei Kiskönyvtár./ 2., javított, bővített kiadás. Bp. Gondolat, 1980.

Liszt Kalauz. Bp., Zeneműkiadó, 1986.[ Zenekari művek – Vokális művek (oratóriumok, misék) – Zongoraművek.]

Franz Liszt. 2., erweiterte, verbesserte Auflage.  Deutsche Übertragung von der Verfasserin.  Bp. Corvina, 1987

Franz Liszt. Translated by Gyula Gulyás, transl.rev. by Paul Merrick.  Bp. Corvina, 1987

Franz Liszt Leben und Werk. Köln-Weimar-Wien, Böhlau 2010.

Liszt Ferenc zenéje.  (A Liszt kalauz javított, bővített, kottapéldákkal illusztrált kiadása.) Bp. Balassi, 2010.

Nem pusztán zenész. Tanulmányok Liszt Ferencről./Musica Sciencia/. Bp. Rózsavölgyi és Társa., 2019.

 

c)  Nemzetközi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmányok.

Kötetben

„Ob sich ihm wohl je die Pforte der Unsterblichkeit erschließt?” In: Weimarer Liszt-Studien I. p.110-122. Red. Uta Eckardt, Wolfram Huschke, Wolfgang Marggraf. Hrsg. vom Kulturbund der DDR.Weimar, 1987.

„Franz Liszt und die Zigeuner.” In: Liszt und die Nationalitäten. Bericht über das internationale Musikwissenschaftliche  Symposion Eisenstadt, 10.-12.März 1994.  Hrsg. Gerhard J. Winkler. p.62-73. /Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland. Bd. 93./ Eisenstadt, 1996.

„Franz Liszt und die Zigeunermusik.” In: Die Musik der Sinti und Roma. Bd.I: Die ungarische „Zigeunermusik”. p.83-98. Hrsg. Anita Awosusi.  Schriftenreihe  des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma. Heidelberg, 1996.

„Program and Hungarian Idiom in the Sacred Music of  Liszt.” In: Analecta Lisztiana II: New Light on Liszt and His Music. Essays in Honor of Alan Walker’s 65th Birthday. Ed. by Michael Saffle and James Deaville.p.239-251. New York, Stuyvesant, Pendragon Press, 1997.

„Liszt and French Romanticism: His Lieder on Poems by Victor Hugo and Alfred de Musset.” In:  Liszt the Progressive. p.55-75. Ed. by Hans Kagebeck and Johan Lagerfelt. /Studies in the History and Interpretation of Music. Vol.72. / The Edwin Mellen Press 2001. Lewiston-Queenston-Lampeter, 2001.

„Franz Liszt: 1811-1886.” In: The Liszt Companion,p.3-28. Ed. By Ben Arnold. Greenwood Press, Westport, CT – London, 2002.

„Franz Liszt und die ’Zigeunermusik’”. In: Musik der Roma in Burgenland,p. 83-101. Referate des Internationalen Workshop-Symposions, Eisenstadt, 5-6. Oktober 2001. Hrsg. Von Gerhard J. Winkler. /Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland/ (WAB) Band 108. Eisenstadt  2003.

„Franz Liszt et Pauline Viardot-Garcìa.’ In: Liszt et la France. Musique, culture et société dans l’Europe du XIXe siècle.”Sous la direction scientifique de Malou Haine et Nicolas Dufetel en collaboration avec Dana Gooley et Jonathan Kregor, p.239-248. / Musicologie S collection dirigée par Malou Haine et Michel Duchesneau. /  Librairie Philosophique J. Vrin, France 2010.

 

Folyóiratban.

„Musicien humanitaire.” In: The Liszt Society Journal [GB, 1995],  p.62-69.

„Unpublished Liszt Letters in Munich.  In: Journal of  the American Liszt Society, Vol..29, January- June 1991, p.12-26.

„Dem Andenken Richard Wagners (Die Trauergondel I., II., R.W.Venezia, Am Grabe Richard Wagners.)” In: Liszt Saeculum 52/1/1994. International Liszt Centre for 19th Century Music. [Stockholm]. p.13-19.

„Il sommeille sur le seuil de la postérité- S’ouvrira-t-elle pour lui?” In: Ostinato rigore, 18/02, Revue internationale d’études musicales, Paris., p.153-168.

„Understanding the Hungarian Reception History of Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie (1859/1881)”. In: FLORES MUSICAIS: A Festschrift in Honor of Fernando Laires upon his 80th Birthday. A double issue of the Journal of the American Liszt Society  LIV/V, 2006.

„Vier unbekannte Briefe Anna Liszts.” In:  Quaderni dell’Istituto Liszt.Collana diretta da Rossana Dalmonte, 8. Rugginenti: Milano 2009, 91-106.

„Kнига Листа о циганской музыке”. In: Звезда 2011/3, Санкт-Петербург. (A „Liszt Cigány-könyvének magyarországi fogadtatása” , Muzsika, 43/12, 44/1 orosz fordítása.

”On Liszt’s Trois Odes funèbres”.In: Journal of the American Liszt Society, vol. 64, 2013,19-34.

„Bayreuth, Richard-Wagner-Archiv: Univeröffentlichte Liszt-Dokumente.” In: Quaderni dell’Istituto Liszt,Collana diretta da Rossana Dalmonte, 13. Rugginenti: Milano 2013, 1-43.

 

d) Belföldön megjelent tanulmányok.

Kötetben.

„Liszt Ferenc: Revive Szégedin!” In:  Magyar Zenetörténeti Tanulmányok Kodály Zoltán emlékére. Szerk. Bónis Ferenc. Bp. Zeneműkiadó, 1977. 307-319.old.

„Liszt Anna és Ferenc. Kettős arcképvázlat, levelezésük tükrében.” In: Zenetudományi dolgozatok 2000. Szabolcsi Bence emlékére, születésének 100. évfordulója alkalmából. Szerk. Sz.Farkas Márta. Bp. MTA Zenetudományi Intézete, 2000. 95-104.old.

„Kókai Rezső, Koessler kései tanítványa.” In: A nemzeti romantika világából. Magyar Zenetörténeti tanulmányok. Szerk. Bónis Ferenc. Bp. Püski, 2005, 268-274.old.

„Liszt Ferenc: Három gyászóda, LW 112/1,2,3”. In: Részletek az egészhez. Tanulmányok a 19. és 20. század magyar zenéjéről. Emlékkönyv a 80 éves Bónis Ferenc tiszteletére. Szerk. Ittzés Mihály. Bp. Argumentum, 2012,188-208.old.

 

Folyóiratban.

„Vier unveröffentlichte Briefe Hans von Bülows an Sándor Bertha.” In: Studia musicologica,, Tomus II., fasc. 1-4. Bp.1962. p. 321-329.

„Római Liszt dokumentumok.” In: Magyar Zene,  XIX/1,  Bp.1978. márc.  55-75.old.
             Franciául in: Studia musicologica, 21, 1979. p. 319-344.

„Liszt Ferenc és Michelangelo Caetani, Sermoneta hercege.” In: Magyar Zene,  XX/2, 1979. jún. 173-197.old.
             Franciául in: Studia  musicologica, 21, 1979. p.239-265.

„Liszt Ferenc, Carl Alexander weimari nagyherceg és Michelangelo Caetani, Sermoneta hercege.” In: Magyar Zene, XXIV/3, 1983 szept. 291-304.old.
             Franciául in: Studia musicologica 21, 1979. p.145-158.

„Megnyílik-e számára a halhatatlanság kapuja? (A párizsi szaksajtó az élő és halott Liszt Ferencről, 1886-ban.) In: Magyar Zene, XXV/1, 1984 márc. Bartha Dénes 75. születésnapjára. 51-58.old.

„Musicien humanitaire.” In: The New Hungarian Quarterly, XXVII/103, Autumn 1986. p.85-92.

„Liszt Anna. Arcképvázlat Liszt Ferenc édesanyjáról, ismeretlen dokumentumok fényében.” In: Magyar Zene, XXVII/2, 1986 jún. 126-166.old.
             Németül: „Madame Liszt. Versuch eines Bildnisentwurfs…” In: Studia musicologica 27, 1985. p.325-378.

„Liszt és Émile Ollivier.” In: Magyar Zene, XXVIII/1, 1987 márc. 75-87.old.
             Angolul in: Studia musicologica, 28, 1986. p. 65-77.

„A Liszt család levelestárából.” In: Magyar Zene. XXVIII/2, 1987 jún. [141-172.old.]
             Németül in: Studia musicologica, 31, 1989. p. 441-463.

„Két nemes muzsikus, akik nyitott szívvel hallgatták egymást. Liszt Ferenc kiadatlan levelei Camille Saint-Saënshoz.” In: Magyar Zene, XXVIII/4. 1987 dec. 426-436.old.
             Angolul: „ Three Unpublished Letters by Liszt to Saint-Saëns”. In: The New Hungarian Quarterly, 29/11, Autumn 1988. p.222-229.

„Liszt és Pauline Viardot. (Hét kiadatlan levél  ürügyén.)” In: Magyar Zene, XXIX/3, 1988 szept. 311-323.old.
             Franciául in: Studia musicologica, 32, 1992 p.187-202.

    „Liszt, az apa és nagyapa. – Kiadatlan levelek Cosimának és Daniela von Bülow-nak.” In: Magyar Zene, XXXI/1, 1990 márc. 46-56.old.
             Angolul in: The New Hungarian Quarterly, 121, Spring 1991. p.118-131.

„Kiadatlan Liszt-levelek Münchenben.” In: Magyar Zene, XXXI/4, 1990 dec. 373-393.old.

„Zur Bedeutung der unveröffentlichten Familienbriefe  für das thematische Werkverzeichnis Franz Liszts.” In: Studia musicologica, 34, 1992, 3-4. 435-443.old.

„Liszt Ferenc ismeretlen családi levelei.” In: Muzsika, 39/10, 1996 okt. 19-24.old.

„Madame Liszt. [Nem azonos a régebbi Studia cikkel!] The Correspondence Between Liszt and His Mother.” In:  The Hungarian Quarterly, 41, Summer 2000. p.151-159.

„Liszt cigánykönyvének magyarországi fogadtatása.” I.  rész, 1859-1861, In: Muzsika, 43/12, 2000 dec. [20-25.old.]. II. rész, 1861-1886. In: Muzsika, 44/1, 2001 jan. 11-17.old.

„Ismeretlen dokumentum Liszt Ferenc haláláról.” In: Muzsika, 48/4, 2005.ápr. 10-13. old.

Ugyanez németül „ Ein unbekanntes Dokument über Franz Liszts Tod”: in: :Studia musicologica, 46/3-4, 2005, 403-412, és angolul: „Death in Bayreuth. An Unknown Document about the Death of Franz Liszt.” In: Hungarian Quarterly ,Vol. 46, Winter 2005, 150-157.

„Liszt Ferenc és az utókor. Az Országos Liszt Ferenc Társaság, 1932-1945”. In: Magyar Zene 2006/1, XLIV/1 73-114.

„Liszt Ferenc és az utókor.  A Liszt Ferenc Társaság történetének előző felvonása: az Országos Liszt Ferenc Társaság, 1932-1945.” [Az előző cikk rövidített, illusztrált változata.] In: Muzsika, 49/6, 2006.  Június, 11-15.

„Franz Liszts Briefe an Emilie Merian-Genast aus den Beständen des Goethe- und Schiller-Archivs,Weimar.” Teil 1,2. In: Studia musicologica, Vol. 48,  49, Bp. 2007-2008. . 353-390,  143-192.

 „Emilie (Merian)-Genast, Liszt’s Confidante.” The Hungarian Quarterly,  Vol.49, Spring 2008, 155-166.

„Program és magyar idióma Liszt egyházi műveiben.” In: Muzsika, 54/10, 2011. október, 7-9.

„Unveröffentlichte Liszt-Dokumente aus deutschen Bibliotheken.” In: Studia musicologica, Vol.53/4, September 2012 [nov. 2013],.383-457.

„Ismeretlen Liszt-dokumentumok német könyvtárakban.” In: Magyar Zene,  2013/3, 282-296.

„Az utolsó tekercs: 29 ismeretlen Liszt-dokumentum a bayreuthi Richard-Wagner-Archivban.” In: Magyar Zene 2013/4, LI/4, 400-406.

„Kiadatlan Liszt-levelek a weimari Goethe.Schiller Archívumból’ In: Magyar Zene 2015/2, 207-236

 „Unveröffentlichte Liszt-Briefe aus Weimar und Dresden.” In: Studia musicologica, vol. 56.No.1, March 2015, 39-70.

 

e) Szerkesztés-válogatás.

Franz Liszt Beiträge von ungarischen Autoren (Béla Bartók, Lajos Bárdos, Ernő Békefi, Zoltán Gárdonyi, Margit Prahács, Bálint Sárosi, László Somfai, István Szelényi). Hrsg. von --. Bp.Corvina, 1978.

Liszt 2000. A nagy magyar és európai mester a 21. század küszöbén. The Great Hungarian and European Master at the Threshold of the 21st Century. [Öt nyelvű tanulmánykötet: az 1999.májusában a Liszt Ferenc Társaság által szervezett Nemzetközi Liszt Konferencia válogatott előadásai, jegyzetekkel, bibliográfiákkal, illusztrációkkal. Edited by --. Bp. Liszt Ferenc Társaság, 2000.

 

f) Tudományos munka bírálata.

„Hol van Kelet-Európa?” (Serge Gut: Franz Liszt. Les éléments du language  musical. Paris, Éd. Klincksieck, 1978.) In: Magyar Zene,XVII/4, 1976.dec., 392-400.old.
             Franciául in: Studia musicologica,  18,1976. p. 380-387.

„Liszt Triumphant. Alan Walker: Franz Liszt, Vol.1. The Virtuoso Years 1811-1847.” In: The New Hungarian Quarterly,  XXV/95, Autumn 1984. p.151-157.

„Liszt. Conclusion to a Life.” (Alan Walker: Franz Liszt, Vol. Three. The Final Years 1861-1886. New York, A.Knopf, 1996. In:  The Hungarian Quarterly, Vol.38, Spring 1997. p. 125-130.

„A nagy biográfia befejező kötete. Alan Walker: Franz Liszt Vol. 3. The Final Years.” In: Magyar Zene, XXXVII/2, 1999 márc. 189-196.old. 

„Franz Liszt un saltimbanque en province.” Szerk. Nicolas Dufetel – Malou Haine. /Collection Perpetuum mobile./ Symetrie, Lyon 2007. Magyarul: „Egy vándor csepürágó vidéki fellépései Franciaországban”. In:  Magyar Zene, 02.08. XVI/1, 113-117.

Serge Gut: „Franz Liszt les éléments du langage musical.” ArmoniZ Zurfluh,h.n. 2008. In: Magyar Zene,

Franz Liszt. „Letters to Magnolet”. Szerk. Pauline Pocknell, Malou Haine, Nicolas Dufetel. In: Hungarian Quarterly, vol. 52 No. 202-203, Summer – Autumn 2011 35-42.Magyarul: „Liszt levelei Carolyne Wittgenstein hercegné lányához – végre eredeti nyelven.” In: Magyar Zene 2011/3, 366-372.

 

g) Kisebb tudományos értékű közlemények.

„Kókai Rezső 75. születésnapjára.” In:  Magyar Zene, XXI/4, 1980 dec. 411-413.old.

„Hírhedett zenésze a világnak.” (Liszt Ferenc születésének 175., halálának 100. évfordulójára.) In: Nyelvünk és kultúránk  62, 1986 márc. 9-14.old.

„Van-e hangod, szív háborgatója?” – Liszt Ferenc születésének 175., halálának 100. évfordulóján.” In: Kortárs, XXX/7, 1986 július. 85-93.old.
             Újra in: Látóhatár, 1986 szept. 127-140.old.

„Bátor hittel”… Liszt Ferenc kétszázadik születésnapja elé.” In: Magyar Szemle, Új folyam XIX/11-12, 2010 december, 107-120. Ugyanez angolul in: Hungarian Review, Vol./II/2, March 2010.63-73. A javítások a májusi számban.

„Liszt Ferenc és Szekszárd.” In: Dunatáj, IX/3, 1986 aug. 4-12.old.
             Újra in:  Szekszárd és nagyvilág. Liszt Ferenc 1811-1886.  Szerk. Csányi László. Szekszárd 1986. 3-11.old.

„Az európai szellemiségű művész”. In: História,  XXXIV/3, 3-10.

 

h) Zenei könyvek fordításai

Cosima Wagner: Napló. Vál. Kroó György. Gondolat, Bp. 1983

Kenneth Hamilton: Az Aranykor után.  Rózsavölgyi, Bp., , 2018

Schiff András: A Zenéről [,,,] szerk. és egyes esszék fordítása. Vincze Kiadó, Bp.2001
             Ismételten: in Sch. A.:  Zene és csend .Magvető, Bp. 2003

Robert Schumann:: Válogatott írások. Rózsavölgyi, Bp. 2020

Liszt Ferenc: A magyarországi cigányokról és zenéjükről. Saját költségemen. Szerk. Kertész Márta. Fordította, magyarázó előszóval és jegyzetekkel ellátta Hamburger Klára. Balassi Kiadó, Bp. 2020.