MZcov2018 3sLVI. évfolyam, 3. szám - 2018. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
VIKÁRIUS LÁSZLÓ  
A Herzliebster Jesu korál Bach passióiban 247
Absztrakt (angolul) 264
BÉKÉSSY LILI  
Katonazenekarok Pest-Budán az 1850- es években 265
Absztrakt (angolul) 280
LAKI PÉTER  
A hegedűversenyek évtizede
Az új zene és az előadó az 1930-as években
281
Absztrakt (angolul) 290
SARAH LUCAS  
Bartók vonós műveinek előadása és fogadtatása a szerző első amerikai koncertkörútja (1927–1928) során 291
Absztrakt (angolul) 302
OZSVÁRT VIKTÓRIA  
Népzenei inspiráció és klasszikus hagyomány Lajtha László kései vonósnégyeseiben 303
Absztrakt (angolul) 322
LOCH GERGELY  
A MÁV-szignál zenetörténete 324
Absztrakt (angolul) 342

 

Műhelytanulmány

 
LASKAI ANNA  
Bejegyzések Dohnányi zenei tárgyú könyveiben 343
Absztrakt (angolul) 365