MZcov2019 4sLI. évfolyam, 4. szám - 2013. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
KÖVÉR GYÖRGY  
A történész és a hangok
Forráskutatói tűnődések
357
Absztrakt (angolul) 368
RICHTER PÁL  
A népi harmonizálástól a népdalok harmonizálásáig 369
Absztrakt (angolul) 383
PAPP ÁGNES  
Retrospektív liturgikus-zenei forrásunk új megvilágításban:
a 17. századi Medvedics-rituále
384
Absztrakt (angolul) 399
HAMBURGER KLÁRA  
Az utolsó tekercs 400
Absztrakt (angolul) 409
VIKÁRIUS LÁSZLÓ  
A csodálatos mandarin átlényegülései
A műfajválasztás jelentősége Bartók pantomimjának keletkezéstörténetében
410
Absztrakt (angolul) 444

 

Közlemény

 
KOVÁCS IMRE  
Egy liszt tulajdonában lévő Delacroix-rajz:
Hamlet és Horatio a temetőben és a 19. századi Hamlet-recepció
445
Absztrakt (angolul) 455

 

Recenzió

 
ALMÁSI ISTVÁN  
Minden, amit népzenénk új stílusáról tudni kell
Bereczky János: A magyar népdal új stílusa I–IV.
456
BOZÓ PÉTER  
Az operett „csillagos órái”
Heltai Gyöngyi: Az operett metamorfózisai, 1945–1956
463