MZcov2019 4sL. évfolyam, 4. szám - 2012. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Magyar Zene 50

 
KROÓ GYÖRGY  
Euriant és Loherangrin 365

 

Tanulmány

 
FAZEKAS GERGELY  
J. S. Bach és a zenemű fogalma 378
SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY  
Irodalom a zenében: Liszt Ferenc 402
RICHARD TARUSKIN  
Liszt és a rossz ízlés 419
KERÉKFY MÁRTON  
Kontrasztok (?)
Gyakorlati és esztétikai megfontolások Bartók zeneszerzői munkájában
445
RISKÓ KATA  
Eszmények és emlékek Bartók Negyvennégy hegedűduójában 457

 

Közlemény

 
DOBSZAY ÁGNES  
„…Mit atyáink beszéltek el nekünk, elmondjuk az ifjú nemzedéknek…”
Dobszay László oktatási koncepciója
472