A Társaság viszonylag későn alakult meg a rendszerváltozás után létrejött zenei szervezetek között, 1993 őszén, Kroó György kezdeményezése és biztatása nyomán, Batta András és Papp Márta szervezésével, dr. Batta János hathatós (és ingyenes) jogi tanácsadása és felügyelete mellett. Még az október 6-i alakuló közgyűlés előtt némi vita zajlott le az idősebb és fiatalabb zenetudós-generációk képviselői között, hogy a Társaság kiválasztott kevesek egyesülete legyen vagy nyitott minden – különböző végzettségű és érdemű – zenével foglalkozó kolléga előtt. A fiatalabbak illetve a közép-nemzedékbe tartozók, köztük a két szervező, az utóbbi mellett döntöttek, s az első közgyűlésre igyekeztek minden, e szakmában dolgozó illetőt meghívni. Ennek következtében 55-en jelentek meg az alakuló közgyűlésen, s rajtuk kívül még 44-en jelezték csatlakozási szándékukat; egy 1993. december 2-i lista szerint már 103 tagja volt a Társaságnak, zenetudósok, zenekritikusok, zeneírók, zenei ismeretterjesztő és menedzselő tevékenységet folytató kollégák személyében, a legifjabbaktól a legidősebbekig. E nyitottság eredménye lett a Társaság „hosszú” elnevezése, melybe a „Zenetudományi” mellett a „Zenekritikai” is bekerült.

Az 1993. október 6-i alakuló közgyűlésen megjelentek egyhangúan egyetértettek abban, hogy a zenetudományi szakmának szüksége van szakmai érdekvédelemre és hathatós képviseletre. Dobszay László vetette fel, hogy emellett fontos tevékenység az ilyenfajta szervezet számára a szakmai programok szervezése és kiadványok előkészítése, támogatása. A megválasztott héttagú elnökségbe Batta András, Dobszay László, Eckhardt Mária, Kárpáti János, Kovács Sándor, Papp Márta és Somfai László került (Kroó György nem kívánt pozíciót vállalni). Somfai Lászlót spontán módon, a legtöbb szavazattal választotta elnökké a megalakult egyesület. Somfai olyan feltétellel vállalta az elnökséget, hogy a gyakorlati és szervezési ügyeket a titkár, Papp Márta intézi. Dobszay László már 1993 decemberében lemondott elnökségi tagságáról, sok munkájára hivatkozva, ekkor az alapító közgyűlés szavazásán következő legmagasabb pontszámot elért kolléga, Farkas Zoltán került be az elnökségbe.

A Társaság első, még „nem hivatalos” programja a 60 éves Somfai László tiszteletére rendezett egynapos zenetudományi konferencia volt 1994. november 5-én, ezt követte a 60 éves Dobszay László előtt tisztelgő 1995. február 4-i konferencia és hangverseny. Az első „hivatalos” szakmai program, a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság I. tudományos konferenciája a Fészek Művészklubban került megrendezésre 1995. október 5–8-ig. Az első könyvkiadás a 70 éves Kroó Györgyöt köszöntő Zenetudományi tanulmányok 1996 folyamán készült és 1997 januárjában jelent meg. 1997 kezdetétől a Társaság szerkesztésében jelentkezett a Magyar Zene c. zenetudományi folyóirat.

Papp Márta, 2009. július

 

 

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság vázlatos története

1993

Alapító közgyűlés: 1993. október 6.

Jelen voltak 55-en, csatlakozási szándékukat jelezték 44-en.

Megválasztott elnökség: Somfai László (elnök), Batta András, Dobszay László, Eckhardt Mária, Kárpáti János, Kovács Sándor, Papp Márta (titkár). Számvizsgáló bizottság: Boronkay Antal (elnök), Mácsai János, Strém Kálmán. December 7-én Dobszay László lemondott elnökségi tagságáról, helyébe a közgyűlésen következő legtöbb szavazatot elért Farkas Zoltán került.

A Társaság alapító okiratában megjelölt fő céljául a zenetudományi és zenekritikai területen tevékenykedők szakmai érdekeinek képviseletét tűzte ki minden lehetséges fórumon, távlati céljául önálló folyóirat kiadását, zenetudományi programok szervezését, alapítvány létrehozását a zenei könyvkiadás és zenekritika támogatására.

 

1994

Közgyűlés: 1994. október 8.

Taglétszám: 116

Tiszteleti tagok: Jagamas János, Legány Dezső, Papp Géza, Sulyok Imre, Szomjas-Schiffert György, Szőllősy András, Ujfalussy József, Vargyas Lajos.

Elhunyt tagjaink: Bárdos Kornél, Friss Gábor, Gábor István, Szőke Péter.

 

Rendezvény:

Zenetudományi szimpózium a 60 éves Somfai László tiszteletére, 1994. november 5., a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola X. tantermében. Szervezők: Batta András, Papp Márta.

 

1995

Közgyűlés: 1995. november 25.

Taglétszám: 124

Tisztújítás: újra választották a héttagú elnökséget, Somfai Lászlóval az élen.

Tiszteleti tag: Denijs Dille.

 

Rendezvények:

1995. február 4. Zenetudományi konferencia a 60 éves Dobszay László tiszteletére, a Magyar Egyházzenei Társasággal közös rendezésben, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola X. tantermében. Szervezők: Déri Balázs, Papp Márta.

1995. április 1. Zenetudományi konferencia a 75 éves Ujfalussy József tiszteletére, az MTA Zenetudományi Intézettel közös rendezésben, az Intézet Kodály Termében. Szervezők: Berlász Melinda, Papp Márta.
1995. október 5–8. A Társaság I. tudományos konferenciája a Fészek Művészklubban. Szervezők: Batta András, Farkas Zoltán.

 

Kitüntetések:

Sárosi Bálint – a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Dobszay László – a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Kárpáti János – a Magyar Alkotóművészek Egyesületének nagydíja, Gonda János – a Magyar Alkotóművészek Egyesületének Weiner Leó zenepedagógiai díja, Farkas Zoltán – a Magyar Alkotóművészek Egyesületének Péterfi-plakettje zenekritikusi tevékenységért, Kroó György és Vikár László – Széchenyi-díj, Papp Géza – a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje, Ujfalussy József – a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal.

 

Esemény:

a Pro Musicologia Hungarica, Alapítvány a Magyar Zenetudományért létrehozása és bejegyeztetése. Alapító: Szőllősy András, képviselő: Papp Márta, kuratóriumi tagok: Batta András, Farkas Zoltán, Sári József, Sebő Ferenc, Tallián Tibor.

 

1996

Rendezvények:

1996. március 1. Konferencia és hangverseny a 75 éves Szőllősy András tiszteletére, a Régi Zeneakadémia Kamaratermében.

1996. június 22–25. Földvári Napok – kortárszenei szimpózium és hangversenyek, a Balatonföldvári Közösségi Házban. Rendező Strém Kálmán, szervezők Farkas Zoltán, Papp Márta, Tihanyi László.

 

Esemény:

a Társaság szorgalmazására a Művelődési és Közoktatási Minisztérium decemberben megalapította a Szabolcsi Bence-díjat, mely az Erkel-díjjal egyenértékű művészeti középdíj és a zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjesztő területen tevékenykedők kaphatják.

 

1997

Közgyűlés: 1997. január 18.

Elhunyt tag: Gergely János

Kiadvány: Zenetudományi tanulmányok Kroó György tiszteletére, szerkesztő Papp Márta, munkatársak Csengery Kristóf, Kaczmarczyk Adrienne, Székely András.

 

Rendezvények:

1997. június 19–22. Földvári napok – kortárszenei szimpózium és hangversenyek, a Balatonföldvári Közösségi Házban.

1997. október 4. Zenetudományi konferencia 19. századi témákról, hozzá kapcsolódva a Liszt Ferenc Emlékmúzeum Liszt-Schubert kiállítása.

Esemény: a Magyar Zene szerkesztését a Társaság veszi át.

 

1998

Közgyűlés: január 23.

Tisztújítás. Megválasztott elnökség tagjai: Batta András, Boronkay Antal, Eckhardt Mária, Farkas Zoltán, Kárpáti János (elnök), Kovács Sándor, Papp Márta, Somfai László, Wilheim András. A számvizsgáló bizottság: Domokos Zsuzsanna, Mácsai János, Strém Kálmán.

Székhely: Budapest 1064 Vörösmarty u. 35. „Régi Zeneakadémia”

Magyar Zene új folyama Wilheim András szerkesztésében

Földvári napok június 17–21.

 

1999

január 1.: NKA zene szakkollégium elnöke Papp Márta
január 13.: Wilheim Andrást Székely András váltja a Magyar Zene szerkesztésében.
Közgyűlés: február 27.
A Társaság sikeres rendezvénye volt a Nemzeti Kulturális Alapprogram által is támogatott Földvári napok június 16–20., „Századunk magyar zenéje és Európa”.
A Pro Musicologia Hungarica alapítvány pályázatának kiírása (november 17.)
Konferencia Szabolcsi Bence születésének 100. évfordulója alkalmából
Elhunyt tagunk: Kecskeméti István

 

2000

Közgyűlés: február 16.
Konferencia Ujfalussy József 80. születésnapja tiszteletére, április 29.
Földvári napok június 21–25., „A XX. század magyar zenéje”
IMS szimpózium Dobszay László rendezésében (2000. aug. 23–29.).

 

2001

Közgyűlés: március 3.
Tisztújítás. Megválasztott elnökség tagjai: Batta András, Eckhardt Mária, Farkas Zoltán, Kárpáti János (elnök), Papp Márta, Somfai László, Székely András és Vikárius László.
A számvizsgáló bizottság változatlan összetételben Domokos Zsuzsanna, Mácsai János és Strém Kálmán.
„Symphonia Hungarorum – Magyarország zenekultúrájának ezer éve”, kiállítás a Budavári Palotában, március 30–október 29.
Földvári Napok június 17–24. „Hommage à Kurtág”
Nemzetközi zenetudományi konferencia Rajeczky Benjamin születésének 100. évfordulója tiszteletére, Budapest–Pásztó, augusztus 16–21.
Elhunyt tagjaink: Kovács János, Maróthy János, Németh Amadé.

 

2002

Közgyűlés: március 2.
Tagok száma 111, Tiszteleti tagok: Denijs Dille, Legány Dezső, Papp Géza, Sulyok Imre, Szomjas-Schiffert György, Szőllősy András, Takács Jenő, Ujfalussy József, Vargyas Lajos, Sólyom György.
Elhunyt tagjaink: Avasi Béla, Éger Györgyi.
Az év kitüntetettjei: A Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje Breuer János, Feuer Mária, Strém Kálmán, Gonda János a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkereszt, Szabolcsi-dij: Ferenczi Ilona, Paksa Katalin, Lajtha-díj: Solymosi Tari Emőke.
Földvári Napok június 19-23, „Omaggio a Szőllősy”
A II. Tudományos Konferencia október 25–27. között a Régi Zeneakadémián.

 

2003

Közgyűlés: március 1.
Földvári Napok június 18-22., Ligeti György és Jeney Zoltán tiszteletére.
Bárdos Kornél halálának 10. évfordulója alkalmából nemzetközi konferencia a Zenetudományi Intézettel közös szervezésben november 5-6-án a Régi Zeneakadémián.

 

2004

Közgyűlés: március 5.
Tisztújítás. Eckhardt Mária, Farkas Zoltán, Kárpáti János (elnök), Papp Márta, Somfai László, Székely András és Vikárius László. A számvizsgáló bizottság tagjai: Mácsai János, Retkes Attila és Richter Pál.
Kitüntetések. Széchenyi-díj: Dobszay László, Szabolcsi díj: Eckhardt Mária, Mező Imre és Sulyok Imre, a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje: Komlós Katalin, a Romániai Zeneszerzők és Zenetudósok Egyesületének Ethnomuzikológia díja: László Ferenc, MAOE nagydíja: Eősze László, MAOE kritikusi díj: Retkes Attila, 2004-ben a nagydíjas Eckhardt Mária lett, a zenekritikusi díjat Kerényi Mária kapta. MUOSZ-díj: Várbiró Judit és Székely András, Telemann-díj (Magdeburg): Székely András, Artisjus-díjasok: Fittler Katalin, Gerencsér Rita és Simon Géza Gábor.
Földvári Napok a 60 éves Eötvös Péter és Vidovszky László, valamint az öt éve elhunyt Bozay Attila tiszteletére.
Október 1-jén, a Zene Világnapján a Képes magyar zenetörténet című kiadvány (Rózsavölgyi és Társa Kiadó) bemutatása a Régi Zeneakadémia Kamaratermében.
A Társaság III. tudományos konferenciája Somfai László akadémikus, volt elnökünk 70. születésnapja tiszteletére október 8-10-én, a Régi Zeneakadémia Kamaratermében.
Elhunyt tagjaink: Albert István, Forrai Katalin, Lukin László, Szomjas Schiffert György, Virány Gábor.

 

2005

Közgyűlés: március 5.
A Földvári Napok „vendégjátéka” a Művészetek Palotájában, június 13–15.
A Társaság IV. tudományos konferenciája a 90 éves Papp Géza és a 80 éves Sárosi Bálint tiszteletére, október 7– 9.
Kitüntetések.
Széchenyi-díj: Kárpáti János, Sárosi Bálint, Szabolcsi-díj: Székely András, Vikárius László, Erkel-díj: Wilheim András, a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztje: Papp Géza, a Magyar Köztársaság Erdemrend lovagkeresztj: Kertész Iván, az MTA Eötvös József-koszorúja: Kárpáti János, Zoltai Dénes, MAOE nagydíj: Tóth Margit , Péterfy-plakett Székely András.
Elhunyt: Denijs Dille, Sólyom György, Strém Kálmán, Takács Jenő.

 

2006

Közgyűlés: március 11.
taglétszáma 121 fő
Konferencia Tallián Tibor 60. születésnapja tiszteletére október 14–15.
Kitüntetések.
Széchenyi-díj: Ujfalussy József és Fodor Géza, Szabolcsi-díj: Domokos Mária, Lampert Vera, László Ferenc (?), Akadémiai Ifjúsági díj: Dalos Anna.

 

2007

Közgyűlés: március 10.
Tisztújítás: Papp Márta, Farkas Zoltán, Somfai László, Vikárius László (elnök), Eckhardt Mária, Dalos Anna (titkár), Székely András, Kárpáti János (szavazáson kívül mint volt elnök). Számvizsgáló bizottság: Retkes Attila, Richter Pál, Szirányi Gábor.
A Társaság V. tudományos konferenciája a 75 éves Kárpáti János tiszteletére, október 26–28.

 

2008

Közgyűlés: március 1.
Bartha Dénes emléktábla elhelyezése
A Társaság VI. tudományos konferenciája Bartha Dénes születésének 100. évfordulója alkalmából, október 3–4.
Kroó György emléktábla elhelyezése

 

2009

Közgyűlés: február 28.
MAOE Zenei Alkotói Nagydíj: Tallián Tibor, Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje: Papp Márta és László Ferenc, Lajtha díj: Katona Márta (2009. január), a Széchenyi Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke Dobszay László lett, a Társaság elnökségének javaslatára Szabolcsi-díjat kapott Bereczky János, aki nem tagja a társaságnak.
Elhunyt: Révész Dorrit, Fodor Géza, Sulyok Imre és Zoltai Dénes