Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

LVII. évfolyam, 1. szám - 2019. február

 

 

Tartalom

 

Esszé

 
KOMLÓS KATALIN  
Előadói stílusok történeti vizsgálata:
új diszciplína a zenetudományban?
5
Absztrakt (angolul) 13

Tanulmány

 
HORVÁTH PÁL  
Énekesjátéktól a magyar operáig
A Béla futása előadásai, forrásai és változatai
14
Absztrakt (angolul) 30
BOZÓ PÉTER  
„A Wagnernek megtiltani nem lehet…”
A zeneszerző fogadtatásának komolytalan aspektusai a Borsszem Jankóban
31
Absztrakt (angolul) 45
DALOS ANNA  
Kodály szolmizál
A Kodály- módszer létrejöttének első időszakáról
46
Absztrakt (angolul) 55
SZABÓ FERENC JÁNOS  
A magyar nemzeti hangtár létrehozására irányuló törekvések (1908–2000)
2. rész
56
Absztrakt (angolul) 67
BRAUER- BENKE JÓZSEF  
A cimbalom hangszertípus történetének forráskritikai elemzése 68
Absztrakt (angolul) 93

Közlemény

 
KOVÁCS ANDREA  
De Ierusalem exeunt reliquiae
Egy körmeneti antifóna szövegváltozatai
94
Absztrakt (angolul) 100
LANTOS SZABÓ ISTVÁN  
Passamezo vom Vngern
Egy vélhetően Bakfark Bálinthoz kapcsolható lantdarab és rekonstrukciója
101
Absztrakt (angolul) 111
GOMBOS LÁSZLÓ  
A „kiválasztott hölgy”
A megváltó nőiség szerepe Szokolay Sándor operáiban
101
Absztrakt (angolul) 111
>

 

 

A teljes lapszám (pdf)