Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

LVI. évfolyam, 4. szám - 2018. november

 

 

Tartalom

 

Tanulmány

 
RICHTER PÁL  
Értelmezések és félreértelmezések a népzenekutatásban 371
Absztrakt (angolul) 384
GILÁNYI GABRIELLA  
Jelentéktelen kis apróság?
A gregorián custos
385
Absztrakt (angolul) 397
DOMOKOS ZSUZSANNA  
Sursum corda
A halál és az örök élet dilemmája Liszt Zarándokévek zongoraciklusának harmadik évében és a ciklus kései társdarabjaiban
398
Absztrakt (angolul) 410
MARK DEVOTO  
A Debussy- hangzás: szín, textúra, gesztus 411
KUSZ VERONIKA  
„Akinek több magyarázat kell, az inkább ne zongorázzék”
Dohnányi Ernő a zenei interpretáció kérdéseiről
431
Absztrakt (angolul) 440
BÜKY VIRÁG  
Menyegzők és asszonysorsok
A személyes és a személytelen Bartók Falun című népdalfeldolgozás- sorozatában
441
Absztrakt (angolul) 451
SZABÓ FERENC JÁNOS  
A magyar nemzeti hangtár létrehozására irányuló törekvések
(1908–2000) – 1. rész
452
Absztrakt (angolul) 471
Kroó György- díj 472
A 2018. évi, LVI. évfolyam tartalomjegyzéke 476
Contents (Abstracts) of Volume LVI, 2018 478
>

 

 

A teljes lapszám (pdf)