Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

LVI. évfolyam, 1. szám - 2018. február

 

 

Tartalom

 

Esszé

 
RICHARD TARUSKIN  
Liszt problémái, Bartók problémái, saját problémáim 5
Absztrakt (angolul) 22

Tanulmány

 
KOVÁCS ANDREA  
A középkori magyar liturgia Géza kori elemei? 25
Absztrakt (angolul) 46
MERCZEL GYÖRGY  
A graduále kapcsolata más műfajokkal
Archaikus szólózsoltározási technika nyomai a gregorián repertoárban
47
Absztrakt (angolul) 72
TIM CARTER  
Túl a drámán: Monteverdi, Marino és a hatodik madrigálkötet (1614)
2. rész
73
Absztrakt (angolul) 88
DALOS ANNA  
Modernitás- kísérletek 1956 után. Egy elveszett nemzedék? 89
Absztrakt (angolul) 101

Műhelytanulmány

 
GUSZTIN RUDOLF  
Kultúrpolitika és diktatúra
A jazz megítélése a kádári konszolidáció idején (1956–1963)
102
Absztrakt (angolul) 116
>

 

 

A teljes lapszám (pdf)