Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

LV. évfolyam, 2. szám - 2017. május

 

 

Tartalom

 

Tanulmány

 
KOVÁCS ANDREA  
Graduale Strigoniense?

Rítusidegen elemek a Bakócz- graduáléban

121
Absztrakt (angolul) 130
RISKÓ KATA  
„Eredeti magyar nemzeti táncok” a 19. század elejéről 131
Absztrakt (angolul) 157
SZABÓ FERENC JÁNOS  
Magyar operai hősnők Egyiptomtól Norvégiáig

A Magyar Királyi Operaház 1913–1914- es librettópályázata

158
Absztrakt (angolul) 196
OZSVÁRT VIKTÓRIA  
„Tragédiák kora”

A tragikum kifejezőeszközeinek szerepe és jelentősége Lajtha László kései szimfóniáiban

197
Absztrakt (angolul) 220
IGNÁCZ ÁDÁM–RÁNKI ANDRÁS  
A modern zene marxista olvasatai

Maróthy János és Ujfalussy József koncepciója

221
Absztrakt (angolul) 235

Recenzió

 
ERDÉLYI-MOLNÁR KLÁRA  
Adattár és antológia – egy kor zenéjének valódi tükre

Domokos Mária–Paksa Katalin: „Vígsággal zeng Parnassusnak magas teteje”. 18. századi kottás források és a magyar zenei néphagyomány

236

 

 

A teljes lapszám (pdf)