Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

LV. évfolyam, 1. szám - 2017. február

 

 

Tartalom

 

Műhelybeszélgetés

 

FARKAS ZOLTÁN  
„…hogy megismertessem a zongorázni tanuló gyermekeket a népzene egyszerű és nem-romantikus szépségeivel”

Beszélgetés Vikárius Lászlóval és Kerékfy Mártonnal a Bartók- összkiadás első kötetéről

5
Absztrakt (angolul) 27

Tanulmány

 
KUSZ VERONIKA  
Első világháború – első alkotói krízis?

Dohnányi 1. hegedűversenye

29
Absztrakt (angolul) 41
STACHÓ LÁSZLÓ  
A zongoratanár Bartók: módszer és egyéniség 42
Absztrakt (angolul) 63
KOVÁCS SÁNDOR  
Alban Berg zenéjének fogadtatása és hatása Magyarországon 64
Absztrakt (angolul) 77
KERÉKFY MÁRTON  
Ligeti- hatások Kurtág György Vonósnégyesében 78
Absztrakt (angolul) 88
LOCH GERGELY  
A barátposzáta éneke

Szőke Péter „zeneietlen” madarának hangesztétikuma

89
Absztrakt (angolul) 117

 

 

A teljes lapszám (pdf)