Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

LIV. évfolyam, 4. szám - 2016. november

 

 

Tartalom

 

Tanulmány

 

JOHN BUTT  
A posztmodern gondolkodásmód, a zenetudomány és a Bach- kutatás jövője 361
LAURENCE DREYFUS  
A bachi invenció és mechanizmusai 373
Absztrakt (angolul) 394
FAZEKAS GERGELY  
„A költészet vesztes lesz ott, ahol a zene nyer”

Szöveg és zenei forma konfliktusai J. S. Bachnál

395
Absztrakt (angolul) 414
GÖNCZ ZOLTÁN  
„Singet dem Herrn ein altes Lied”

Egy Bach- kantáta eltűnt szólamainak nyomában

415
Absztrakt (angolul) 445
RICHARD D. P. JONES  
„Magasabb rendű gondolatai éppen a kevésbé magasztosakból erednek”

Hatások és függetlenség Bach korai alkotókorszakában

446
KOMLÓS KATALIN  
Egy erdélyi gróf zenei élményei Európában, 1759–1761 455
Absztrakt (angolul) 464
RICHTER PÁL  
Műfaj és forma

Beethoven Op. 77- es zongorafantáziája

465
Absztrakt (angolul) 477
   
A 2016. évi, LIV. évfolyam tartalomjegyzéke 478
Contents (Abstracts) of Volume LIV, 2016 481

 

 

A teljes lapszám (pdf)