Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

LIV. évfolyam, 3. szám - 2016. augusztus

 

 

Tartalom

 

Tanulmány

 

PAPP MÁRTA  
A Háztűznéző esete
Muszorgszkij operatöredékének két verziója
241
Absztrakt (angolul) 259
SETH MONAHAN  
„Megpróbáltalak megörökíteni…”
Mahler Hatodik szimfóniájának „Alma- témája” újragondolva – 2. rész
260
Absztrakt (angolul) 288
JÜRGEN HUNKEMÖLLER  
Műfajok, témák, toposzok Bartók zenéjében
III. Korál
289

Közlemény

 

KOVÁCS SÁNDOR  
A másik Búcsúszimfónia 305
Absztrakt (angolul) 310
DOMOKOS ZSUZSANNA  
Liszt Ferenc Esztergomi miséje Mosonyi Mihály interpretációjában 311
Absztrakt (angolul) 316
GULYÁSNÉ SOMOGYI KLÁRA  
„…szükséges a Pest- budai Zenedének a dolgok élére állani…”
Mosonyi Mihály cikksorozata a magyar zenei műveltség felemeléséért
317
Absztrakt (angolul) 323

Műhelytanulmány

 

ZSOVÁR JUDIT  
G. F. Händel és Anna Maria Strada művészi szimbiózisa 324
Absztrakt (angolul) 343

Recenzió

 

SZABÓ FERENC JÁNOS  
Goldmark Károly élete és művei – osztrák nézőpontból

Johann Hofer: Carl Goldmark. Komponist der Ringstraßenzeit.
Wien: Edition Steinbauer, 2015

344
RUDASNÉ BAJCSAY MÁRTA  
„Tetszik- e az angyali vígasság?”

Bodor Anikó–Paksa Katalin: Vajdasági magyar népdalok V. Jeles napi szokások és jeles időszakok énekei. Újvidék: Forum Könyvkiadó, 2016;
Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2016.

354

 

 

A teljes lapszám (pdf)