Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

LIII. évfolyam, 3. szám - 2015. augusztus

 

 

Tartalom

 

Tanulmány

 

ELAINE SISMAN  
Haydn, Shakespeare és az eredetiség szabályai, 1. rész 241
Absztrakt (angolul) 262
MOLNÁR SZABOLCS  
„Mesterszóknak okos formálása”
Zenei terminológia, vita és karaktergyilkosság, 1831–1832
263
Absztrakt (angolul) 276
SZABÓ FERENC JÁNOS  
„Magyar hangok” a háborúból
Az első világháború és a magyar hanglemeztörténet
277
Absztrakt (angolul) 304
PÉTERI LÓRÁNT  
Adalékok Rajeczky Benjamin és az MTA Népzenekutató Csoportja kapcsolatához 305
Absztrakt (angolul) 322
IGNÁCZ ÁDÁM  
A populáris zene helye Maróthy János esztétikai gondolkodásában 323
Absztrakt (angolul) 334
BALI JÁNOS  
Repetitio mater studiorum est
Sáry László repetitív darabjai és a hazai zenepedagógia
335
Absztrakt (angolul) 345

Recenzió

 

DALOS ANNA  
Magyar képek, párhuzamos történetek
Tallián Tibor: Magyar képek. Fejezetek a magyar zeneélet és zeneszerzés történetéből, 1940–1956
346

 

 

A teljes lapszám (pdf)