Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

LIII. évfolyam, 2. szám - 2015. május

 

 

Tartalom

 

Tanulmány

 

BIRÓ VIOLA  
A nagy háború küszöbén
Bartók hunyadi gyűjtésének néhány tanulsága
121
Absztrakt (angolul) 145
KOVÁCS ILONA  
„Egy évig csak Beethoven- , Brahms- , Bruckner- , Mahlerszimfóniákat vezényelni, és utána meghalni!”
Adalékok Jemnitz Sándor fiatalkori portréjához
146
Absztrakt (angolul) 159
KERÉKFY MÁRTON  
Ironikus önarcképek?
Ligeti György: Hungarian Rock, Passacaglia ungherese
160
Absztrakt (angolul) 172
DALOS ANNA  
Sári József és a posztmodern zene születése Magyarországon (1967–1990) 174
Absztrakt (angolul) 185
BERECZKY JÁNOS  
Ó és új az első világháborús katonanótákban 187
Absztrakt (angolul) 206

Documenta

 

HAMBURGER KLÁRA  
Kiadatlan Liszt- levelek a weimari Goethe–Schiller Archívumból 207
Absztrakt (angolul) 235

 

A teljes lapszám (pdf)