Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

LI. évfolyam, 4. szám - 2013. november

 

 

Tartalom

 

Tanulmány

 

KÖVÉR GYÖRGY  
A történész és a hangok
Forráskutatói tűnődések
357
Absztrakt (angolul) 368
RICHTER PÁL  
A népi harmonizálástól a népdalok harmonizálásáig 369
Absztrakt (angolul) 383
PAPP ÁGNES  
Retrospektív liturgikus- zenei forrásunk új megvilágításban:
a 17. századi Medvedics- rituále
384
Absztrakt (angolul) 399
HAMBURGER KLÁRA  
Az utolsó tekercs 400
Absztrakt (angolul) 409
VIKÁRIUS LÁSZLÓ  
A csodálatos mandarin átlényegülései
A műfajválasztás jelentősége Bartók pantomimjának keletkezéstörténetében
410
Absztrakt (angolul) 444

Közlemény

 

KOVÁCS IMRE  
Egy liszt tulajdonában lévő Delacroix- rajz:
Hamlet és Horatio a temetőben és a 19. századi Hamlet- recepció
445
Absztrakt (angolul) 455

Recenzió

 

ALMÁSI ISTVÁN  
Minden, amit népzenénk új stílusáról tudni kell
Bereczky János: A magyar népdal új stílusa I–IV.
456
BOZÓ PÉTER  
Az operett „csillagos órái”
Heltai Gyöngyi: Az operett metamorfózisai, 1945–1956
463
 

 

A teljes lapszám (pdf)