Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

LI. évfolyam, 2. szám - 2013. május

 

 

Tartalom

 

Tanulmány

 

PÉTERI LÓRÁNT  
„A mi népünk az ön népe, de az enyém is…”
Kodály Zoltán, Kádár János és a paternalista gondolkodásmód
121
DALOS ANNA  
Kurtág magyar identitása és a Bornemisza Péter mondásai (1963–1968) 142

Documenta

 

BERLÁSZ MELINDA  
Veress Sándor Radó Ági zongoraművészhez intézett levelei (1967–1973) 154

Műhelytanulmány

 

DINYÉS SOMA  
Johann Sebastian Bach kantátastílusának változása 209
   
   

A teljes lapszám (pdf)