Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

L. évfolyam, 4. szám - 2012. november

 

 

Tartalom

 

Magyar Zene 50

 

KROÓ GYÖRGY  
Euriant és Loherangrin 365

Tanulmány

 

FAZEKAS GERGELY  
J. S. Bach és a zenemű fogalma 378
SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY  
Irodalom a zenében: Liszt Ferenc 402
RICHARD TARUSKIN  
Liszt és a rossz ízlés 419
KERÉKFY MÁRTON  
Kontrasztok (?)
Gyakorlati és esztétikai megfontolások Bartók zeneszerzői munkájában
445
RISKÓ KATA  
Eszmények és emlékek Bartók Negyvennégy hegedűduójában 457

Közlemény

 

DOBSZAY ÁGNES  
„…Mit atyáink beszéltek el nekünk, elmondjuk az ifjú nemzedéknek…”
Dobszay László oktatási koncepciója
472

 

 

A teljes lapszám (pdf)