Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

L. évfolyam, 3. szám - 2012. augusztus

 

 

Tartalom

 

Magyar Zene 50

 

DOBSZAY LÁSZLÓ  
A forma- fogalom problematikája 245
UJFALUSSY JÓZSEF  
Egy faun délutánja
Mallarmé és Debussy – vers és zene
253

Tanulmány

 

ROSSANA DALMONTE  
Még egyszer az itáliai költészet és zene Lisztre gyakorolt hatásáról
A Benedetto sia ’l giorno Petrarca- szonett
259
BÜKY VIRÁG  
Bartók örökében
Pásztory Ditta, a „Bartók- interpretátor”
282

Documenta

 

JENEY ZOLTÁN–SZITHA TÜNDE  
Az Új Zenei Stúdió hangverseny- repertoárja 1970–1990 között 303

Műhelytanulmány

 

SZABÓ FERENC JÁNOS  
Liszt ujjlenyomata
Liszt Ferenc ujjrendjei az 1830-as években – 2. rész
349

Recenzió

 

DOMOKOS ZSUZSANNA  
Liszt nyomában 358
   

A teljes lapszám (pdf)