Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

L. évfolyam, 2. szám - 2012. május

 

 

Tartalom

 

Magyar Zene 50

 

SZABOLCSI BENCE  
A zenei köznyelv problémái 125

Tanulmány

 

MIKUSI BALÁZS  
„Was für Redner sind wir nicht”
Haydn és a retorika
143
DOROTHEA REDEPENNING  
Liszt és a képzőművészet
Szisztematikus töprengések
158
BOZÓ PÉTER  
„Die Tiroler sind lustig” –
Offenbach és a tyrolienne
169
BIRÓ VIOLA  
Adalékok Bartók 2. hegedűrapszódiájának népzenei forrásaihoz 188

Közlemény

 

SZABÓ BALÁZS  
„És Szigeti másképp játszik…”
Bartók 2. hegedű- zongoraszonátájának 1940- es lemezfelvételéről
210

Műhelytanulmány

 

SZABÓ FERENC JÁNOS  
Liszt ujjlenyomata
Liszt Ferenc ujjrendjei az 1830- as években
– 1. rész
217

Recenzió

 

DALOS ANNA  
A bikapárti zenekritikus
Kroó György írásai az Élet és Irodalomban (1964–1996)
230
ALMÁSI ISTVÁN  
A Magyar Népzene Tára XI. és XII. kötete 236
   
 

A teljes lapszám (pdf)