Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

XLIX. évfolyam, 3. szám - 2011. augusztus

 

 

Tartalom

 

Tanulmány

 

CARL DAHLHAUS  
Liszt, Schönberg és a nagyforma
A „többtételesség az egytételességben” elve
249
DETLEF ALTENBURG  
Liszt Ferenc és a klasszika öröksége 262
ALEXANDER REHDING  
Liszt és a Trisztán- akkord keresése 290
ANNA HARWELL CELENZA  
A halál transzfigurációja: Liszt Ferenc Haláltáncának forrásai és kialakulása 314
DALOS ANNA  
A „Harmincasok” és az új zenei fordulat (1957–1967) 339

Műhelytanulmányok

 

SCHOLZ ANNA  
Artikuláció J. S. Bach hat csellószvitjében, 1. rész
A források és a kritikai kiadások problematikája
353

Recenzió

 

HAMBURGER KLÁRA  
Liszt levelei Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegné lányához – végre eredeti nyelven 366
   
   

A teljes lapszám (pdf)