Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

XLIX. évfolyam, 1. szám - 2011. február

 

 

Tartalom

 

Tanulmány

 

SZEGEDY- MASZÁK MIHÁLY  
A mű önazonossága és az elemzés kockázatai 5
GÖNCZ ZOLTÁN  
A hatszólamú ricercar szakrális kódjai 17
PAUL MERRICK  
Liszt „kereszt”- motívuma és a h- moll szonáta 39
LAKI PÉTER  
A halál szimfóniája vagy a szimfónia halála?
Gondolatok Mahler 9. szimfóniájáról
57
FARKAS ZOLTÁN  
Népzenei hatások Jeney Zoltán Halotti szertartás című művében 68

Közlemény

 

PAKSA KATALIN  
Egy „hajdútánc–ungaresca” dallamtípus kapcsolata a magyar népi tánczenével 89

Documenta

 

PÉTERI LÓRÁNT  
A Magyar Zene évtizedei: adalékok a folyóirat első ötven évének történetéhez 99
MALINA JÁNOS  
Egy 18. század végi magyarországi kulturális nagyberuházás pénzügyi összesítése 116

Recenzió

 

ITTZÉS MIHÁLY  
Hiánypótló kották
Veress Sándor: Kórusművek I- II.
124
   
   

A teljes lapszám (pdf)