Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

XLVIII. évfolyam, 3. szám - 2010. augusztus

 

 

Tartalom

 

Műhelybeszélgetés

 

SZITHA TÜNDE  
„A teljes életre tanít”
Beszélgetés Kocsis Zoltánnal Arnold Schönberg Mózes és Áron című operájáról és az általa komponált harmadik felvonásról
253

Tanulmány

 

CSOBÓ PÉTER GYÖRGY  
Autonómia és kimondhatatlanság
Zenefilozófia és zenetudomány határmezsgyéiről
277
RISKÓ KATA  
Egy népzenei közjáték jelentései Haydn műveiben 295
BÓNIS FERENC  
Erkel és Kodály 308
KISS GÁBOR  
Az új sensus communis – Kodálytól Rajeczkyig 317
NÉMETH G. ISTVÁN  
„Már nem is csupán zenei probléma”
A népzene mint forrás Csíky Boldizsár műveiben
328

Műhelytanulmány

 

MARCZI MARIANN  
Ligeti György zongoraetűdjeiről I. 355

Recenzió

 

KACZMARCZYK ADRIENNE  
Vezetőkkel a Bánk bán- labirintusban 369
   
   

A teljes lapszám (pdf)