Magyar Zene Folyóirat

 

 

 

 

Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

 

XLVIII. évfolyam, 1. szám - 2010. február

 

 

Tartalom

 

 

A szerkesztő előszava 5

Tanulmány

 

DOBSZAY LÁSZLÓ  
Az összehasonlító népzenetudomány tündöklése és lehanyatlása 7
KÁRPÁTI JÁNOS  
Hemiola- jelenség a Földközi- tenger térségében 20
RICHTER PÁL  
Egzotikum és depresszió – értelmezések és félreértelmezések a magyaros stílus kapcsán 33
VIKÁRIUS LÁSZLÓ  
Bartók egy zenei poénjáról
Az 5. kvartett Allegretto con indifferenza epizódjának értelmezéséhez
49

Documenta

 

Révész Dorrit bibliográfiája 59

Közlemény

 

KOMLÓS KATALIN  
C. P. E. Bach „C- F- E- B-A- C- H” fughettája 65
SOLYMOSI TARI EMŐKE  
Filmzeneírás – szabadon: Höllering és Lajtha 69
BALI JÁNOS  
Furulyák a nagyszebeni múzeumban 74

Műhelytanulmány

 

NAKAHARA YUSUKE  
Novellák mennyei terjengőssége: Schumann műveinek intertextuális értelmezési lehetőségei 84

Recenzió

 

KERÉKFY MÁRTON  
Bepillantás egy kivételes elme rapszodikus és csapongó gondolataiba
György Ligeti: Gesammelte Schriften
104
PAKSA KATALIN  
Egy kolozsvári népzenekutató válogatott írásai
Almási István: A népzene jegyében
109

 

 

Tartalomjegyzék 2009 113
   
   
   

A teljes lapszám (pdf)