Magyar Zene Music Quarterly

 

 

 

 

Magyar Zene

Hungarian Language Music Quarterly

 

Vol. 54 , No. 4 - November 2016

 

 

Contents

 

Articles

 

JOHN BUTT  
A posztmodern gondolkodásmód, a zenetudomány és a Bach- kutatás jövője
[‘The Postmodern Mindset, Musicology and the Future of Bach Scholarship]
361
LAURENCE DREYFUS  
A bachi invenció és mechanizmusai 373
Bachian Invention and its Mechanisms (Abstract) 394
FAZEKAS GERGELY  
„A költészet vesztes lesz ott, ahol a zene nyer”

Szöveg és zenei forma konfliktusai J. S. Bachnál

395
‘Poetry Will Lose What Music Gains’

The Conflict of Symmetrical Form and Text Setting by J. S. Bach (Abstract)

414
GÖNCZ ZOLTÁN  
„Singet dem Herrn ein altes Lied”

Egy Bach- kantáta eltűnt szólamainak nyomában

415
‘Singet dem Herrn ein altes Lied’

In Search of the Lost Parts of a Bach Cantata (Abstract)

445
RICHARD D. P. JONES  
„Magasabb rendű gondolatai éppen a kevésbé magasztosakból erednek”

Hatások és függetlenség Bach korai alkotókorszakában
[’His superior ideas are the consequences of those inferior ones’. Influence and Independence in Bach’s Early Creative Development]

446
KOMLÓS KATALIN  
Egy erdélyi gróf zenei élményei Európában, 1759–1761 455
Musical Experiences of a Count from Transylvania in Europe, 1759–1761 (Abstract) 464
RICHTER PÁL  
Műfaj és forma

Beethoven Op. 77- es zongorafantáziája

465
Genre and Form

Beethoven’s Fantasia for Piano, Op. 77 (Abstract)

477
   
A 2016. évi, LIV. évfolyam tartalomjegyzéke 478
Contents (Abstracts) of Volume LIV, 2016 481
 

 

 

 

Archive of all online content

 

2016/1. 2016/2. 2016/3. 2016/4.
       
2015/1. 2015/2. 2015/3. 2015/4.
       
2014/1. 2014/2. 2014/3. 2014/4.
       
2013/1. 2013/2. 2013/3. 2013/4.
       
2012/1. 2012/2. 2012/3. 2012/4.
       
2011/1. 2011/2. 2011/3. 2011/4.
       
2010/1. 2010/2. 2010/3. 2010/4.
       
       
       
       

Back to top »