Magyar Zene Music Quarterly

 

 

 

 

Magyar Zene

Hungarian Language Music Quarterly

 

Vol. 56 , No. 1 - February 2018

 

 

Contents

 

Essay

 
RICHARD TARUSKIN  
Liszt problémái, Bartók problémái, saját problémáim 5
Liszt’s Problems, Bartók’s Problems, my Problems (Abstract) 22

Articles

 
ANDREA KOVÁCS  
A középkori magyar liturgia Géza kori elemei? 25
Elements of the Age of Geza in the Medieval Hungarian Liturgy? (Abstract) 46
GYÖRGY MERCZEL  
A graduále kapcsolata más műfajokkal
Archaikus szólózsoltározási technika nyomai a gregorián repertoárban
47
The Connections of the Graduale with Other Genres
Traces of an Archaic Soloistic Psalm-Recitation Technique in the Gregorian Repertory (Abstract)
72
TIM CARTER  
Túl a drámán: Monteverdi, Marino és a hatodik madrigálkötet (1614)
2. rész
73
Beyond Drama: Monteverdi, Marino, and the Sixth Book of Madrigals (1614) – Part two (Abstract) 88
ANNA DALOS  
Modernitás- kísérletek 1956 után. Egy elveszett nemzedék? 89
Experiments with Modernity after 1956. A Lost Generation? (Abstract) 101

Work in Progress

 
RUDOLF GUSZTIN  
Kultúrpolitika és diktatúra
A jazz megítélése a kádári konszolidáció idején (1956–1963)
102
Cultural Policy and Dictatorship
The Assessment of Jazz in the Kádár Period of Consolidation (1956–1963) (Abstract)
116
 

 

 

 

Archive of all online content

 

       
     
2018/1.      
       
2017/1. 2017/2. 2017/3. 2017/4.
       
2016/1. 2016/2. 2016/3. 2016/4.
       
2015/1. 2015/2. 2015/3. 2015/4.
       
2014/1. 2014/2. 2014/3. 2014/4.
       
2013/1. 2013/2. 2013/3. 2013/4.
       
2012/1. 2012/2. 2012/3. 2012/4.
       
2011/1. 2011/2. 2011/3. 2011/4.
       
2010/1. 2010/2. 2010/3. 2010/4.
       
       
       
       

Back to top »