Magyar Zene Music Quarterly

 

 

 

 

Magyar Zene

Hungarian Language Music Quarterly

 

Vol. 55 , No. 2 - May 2017

 

 

Contents

 

Articles

 
ANDREA KOVÁCS  
Graduale Strigoniense?

Rítusidegen elemek a Bakócz- graduáléban

121
Graduale Strigoniense?
Alien Elements in the Bakócz Gradual (Abstract)
130
KATA RISKÓ  
„Eredeti magyar nemzeti táncok” a 19. század elejérôl 131
’Originelle Ungarische Nationaltänze’
From The Early Nineteenth Century  (Abstract)
157
FERENC JÁNOS SZABÓ  
Magyar operai hôsnôk Egyiptomtól Norvégiáig

A Magyar Királyi Operaház 1913–1914- es librettópályázata

158
Hungarian Operatic Heroines from Egypt To Norway
The Hungarian Royal Opera’s Libretto Competition 1913–1914 (Abstract)
196
VIKTÓRIA OZSVÁRT  
„Tragédiák kora”

A tragikum kifejezôeszközeinek szerepe és jelentôsége Lajtha László kései szimfóniáiban

197
’The Era Of Tragedies’
Importance of the Tragic, and the Means with which it is Expressed, in the Late Symphonies of László Lajtha (Abstract) 
220
ÁDÁM IGNÁCZ –ANDRÁS RÁNKI  
A modern zene marxista olvasatai
Maróthy János és Ujfalussy József koncepciója
221
Marxist Interpretations of ’Modern Music’
The Conceptions of János Maróthy and József Ujfalussy (Abstract)
235

Review

 
KLÁRA ERDÉLYI-MOLNÁR  
Adattár és antológia – egy kor zenéjének valódi tükre

Domokos Mária–Paksa Katalin: „Vígsággal zeng Parnassusnak magas teteje”. 18. századi kottás források és a magyar zenei néphagyomány

236
 

 

 

 

Archive of all online content

 

       
   
2017/1. 2017/2.    
       
2016/1. 2016/2. 2016/3. 2016/4.
       
2015/1. 2015/2. 2015/3. 2015/4.
       
2014/1. 2014/2. 2014/3. 2014/4.
       
2013/1. 2013/2. 2013/3. 2013/4.
       
2012/1. 2012/2. 2012/3. 2012/4.
       
2011/1. 2011/2. 2011/3. 2011/4.
       
2010/1. 2010/2. 2010/3. 2010/4.
       
       
       
       

Back to top »