Konferenciák » 2012 » Program

 

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság
IX. tudományos konferenciája
„In memoriam László Dobszay”

 

2012. október 11–13.

 

MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók Terme

(Budapest, I. Táncsics M. u. 7.)

 

 

Konferencia-felhívás | Program  

 

 

Konferencia-felhívás

 

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság a 2011-ben elhunyt Dobszay László emlékére konferenciát hirdet, amelyen a nagy hatású zenetörténész kutatásaihoz kapcsolódó, azokra reflektáló, azokat folytató előadások hangoznak majd el. Jelentkezéseket várunk a teljes magyar zenetörténet, a gregorián- és népzenekutatás, a Bartók-analitika, a bécsi klasszika és a kortárs zene, valamint Dobszay László életművének értékelése-értelmezése témakörében. A magyar nyelvű konferenciához félnapos angol nyelvű ülésszak társul, amelyen a nemzetközi zenetudományi élet néhány kiemelkedő külföldi képviselője tart Dobszay László emléke előtt tisztelgő előadást.
A konferencián húsz perces előadások fognak elhangozni. A jelentkezéseket – amelyeknek egy csatolt fájlban tartalmazniuk kell az előadás címét, egy maximum 250 szóból álló előzetes tartalmi kivonatot – 2012. június 20-ig kérjük elküldeni a konferencia szervezőihez. A jelentkezéseket a konferencia programbizottsága július 10-ig elbírálja.

 

A konferencia szervezői: Dalos Anna és Vikárius László

A programbizottság tagjai: Farkas Zoltán, Kiss Gábor, Komlós Katalin, Papp Márta, Richter Pál, Somfai László, Szendrei Janka, valamint a konferencia szervezői
 

 

Program

 

2012. október 11., csütörtök 10 óra

I. ülés

Bevezetőt mond: JENEY ZOLTÁN

Elnök: KOMLÓS KATALIN

 

Analízis, interpretáció-elemzés

MIKUSI BALÁZS: Quand un tendron viant dans ces lieux: kiegészítések Haydn 60. szimfóniájának értelmezéséhez

PAPP MÁRTA: Mozart g-moll vonósötösének két előadása
RICHTER PÁL: Túl a leíró elemzésen: összehasonlítás és oknyomozás

* * *

KACZMARCZYK ADRIENNE: „Sunt lacrymae rerum”: Liszt Vergilius-képe
IGNÁCZ ÁDÁM: Szimmetria, körkörösség, linearitás: a forma kérdése Arnold Schönberg Die glückliche Hand című művében
SZABÓ FERENC JÁNOS: Templomi énekektől a „Templomi kar”-ig: vallásos énekek magyar kereskedelmi forgalomba szánt hanglemezen (1900–1920)
 

2012. október 11., csütörtök 15 óra

II. ülés

Elnök: KOVÁCS SÁNDOR

 

Bartók

KÁRPÁTI JÁNOS: Párkompozíciók a bartóki életműben
FARKAS ZOLTÁN: Bartók kórusműveinek előadási problémái
PINTÉR CSILLA: A bánat dalai: egységesítő elvek Bartók Húsz magyar népdalában
SZABÓ BALÁZS: Bartók 1. hegedű-zongoraszonátájának fináléjáról
* * *

A népzene-kutatás módszertana

RISKÓ KATA: „Válogatni kell a javából”: adalékok Bartók népdalfeldolgozásainak dallamválasztásához
PÁVAI ISTVÁN: „Rejtőzködő” dallamtípusok
BIRÓ VIOLA: Bartók népzenei rendszerezései román gyűjteményeinek tükrében
 

2012. október 12., péntek 10 óra

III. ülés

Elnök: MADAS EDIT

 

Liturgikus gyakorlat

CZAGÁNY ZSUZSA: Egy kódex és töredékei: a „Zalka” Antifonále zsolozsmái
KISS GÁBOR: Az Ulászló Graduale utóélete az újabb kutatások fényében
PAPP ÁGNES: „Toni chorales”: rövid tonáriusok Magyarországon a középkor után
* * *

BUBNÓ TAMÁS: Szájhagyomány vagy írásbeliség? A magyarországi görögkatolikus liturgikus ének átörökítésének stációi az Ungvári Úniótól (1646) napjainkig
PAPP ANETTE: A 17. századi unitárius graduálok úrvacsorás istentiszteleti rendjéről
WATZATKA ÁGNES: Liszt Ferenc és a német Cecília-mozgalom

 

2011. október 12., péntek 15 óra

IV. ülés

Elnök: BATTA ANDRÁS

 

„Kodály után”

ITTZÉS MIHÁLY: „Kodály után”: a zenepedagógia elvi kérdései és gyakorlata Dobszay László életművében
DOBSZAY ÁGNES: „...mit atyáink beszéltek el nekünk,...elmondjuk az ifjú nemzedéknek...”: Dobszay László oktatási koncepciója
PÉTERI LÓRÁNT: Adalékok az MTA Népzenekutató Csoportjának 1967 és 1970 közötti történetéhez
* * *

Új zene

KERÉKFY MÁRTON: A siratómotívum Ligeti György zenéjében
DALOS ANNA: Keletkezéstörténet mint zenetörténeti paradigmaváltás: Jeney Zoltán Halotti szertartásának születése (1987-2005)
HALÁSZ PÉTER: Kurtág György: Secreta. Gyászzene Dobszay László emlékezetére

 

2012. október 12., péntek  19 óra

Koncert

„Szomorú dalok, balladák” – Liszt, Bartók és Kodály művei Rajk Judit és Wilheim András előadásában

 

2012. október 13., szombat 10 óra

V. ülés

Elnök: TALLIÁN TIBOR

 

Textus és kontextus

DÉRI BALÁZS: Krónika és liturgia
FÖLDVÁRY MIKLÓS ISTVÁN: A római rítus változatainak kutatása
VIKÁRIUS LÁSZLÓ: Resurrexi: Szent Ágoston és a húsvéti introitus
* * *

FAZEKAS GERGELY: Exordium, Narratio, Confirmatio vagy a halál? A zenei forma fogalma a német barokk hagyományban
KELEMEN ÉVA: Gyűjtőszenvedély, kutatókedv, szorgalom: Fabó Bertalan, a 20. század első évtizedének műkedvelő zenetörténésze
BOZÓ PÉTER: Az egyházzenész operettje. Sztojanovits Jenő: Peking rózsája
 

2012. október 13., szombat 15 óra

VI. ülés

Elnök: SOMFAI LÁSZLÓ

 

Nemzetközi középkorkutatás/International Research into Medieval Music

DAVID HILEY: Ulrich of Augsburg and Theodore of Ottobeuren: Reflections on the Plainchant Offices for Some South German Saints
HANA BREKO KUSTURA: László Dobszay’s Research of Medieval Chant Sources from Zagreb Bishopric: Its Importance and Reception in the Context of Musical History of this Region
CHARLES E. BREWER: Saint Kinga (1234–1292) and the Musical Life of Central Europe in the Thirteenth Century

 

2012. október 13., szombat 17 óra

Koncert

Mozart: Esz-dúr vonósnégyes (K. 428/421b) és Bartók: 5. vonósnégyes a Krulik Kvartett előadásában

 

* * *

 

Támogatók:

MTA BTK Zenetudományi Intézet
Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészet Kollégiuma