Konferenciák » 2011 » Program

 

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság
VIII. tudományos konferenciája
„Műelemzés – ma”

 

2011. október 7–8.

 

MTA Zenetudományi Intézet Bartók Terme

(Budapest, I. Táncsics M. u. 7.)

 

 

Konferencia-felhívás | Program  

 

 

Konferencia-felhívás

 

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság konferenciát hirdet a 2010. novemberében megrendezett „Műelemzés – ma” szimpóziumhoz kap-csolódóan.

A műalkotás továbbra is megkerülhetetlen fogalom, még ha az újabb elem-ző és kutatási irányzatok gyakran vitatják is az egyedi mű integritását, s a hangsúly sok esetben mű és funkció, mű és megrendelő, mű és alkotó, mű és befogadó, vagy éppen a művek egymás közötti összefüggéseire esik.
Konferenciánkra olyan előadásokat várunk, amelyek az analízis elméleti és gyakorlati kérdéseit járják körül: lehetnek ezek bármely zenetörténeti időszak-ból származó kompozíciók és népzenei jelenségek elemzései, a zeneelmélet történetét és praxisát érintő referátumok, az elemző módszerek érvényességét, illetve az analízis pedagógiai hasznát vizsgáló feltevések. Ugyanakkor a tavalyi szimpózium szellemében zenei előadások mellett lehetőséget szeretnénk biztosítani rokon diszciplínák, mindenekelőtt a művészettörténet, irodalomtudomány, esztétika, néprajz területéről érkező javaslatoknak is. A konferencián 20 perces előadások fognak elhangozni.
A jelentkezéseket – amelyeknek tartalmaznia kell egy csatolt fájlban az előadás címét, egy maximum 250 szóból álló előzetes tartalmi kivonatot, valamint az előadáshoz kapcsolódó bibliográfiát – május 1-jéig kérjük elküldeni a konferencia szervezőihez. A jelentkezéseket a konferencia program-bizottsága június 1-jéig elbírálja.

A konferencia szervezői: Dalos Anna és Vikárius László
A programbizottság tagjai: Kárpáti János, Komlós Katalin, Mikusi Balázs, Somfai László, Szegedy-Maszák Mihály, valamint a konferencia szervezői.
 

 

Program

 

2011. október 7., péntek 10.00–13.00

I. ülés

A konferenciát bevezeti és az első ülés elnöke: SOMFAI LÁSZLÓ

 

Ritmikai-metrikai elemzés

PINTÉR CSILLA MÁRIA: Találkozás a Föltámadottal. Olivier Messiaen: Saint François d’Assise III,1 (7)
KUSZ VERONIKA: Kicsit ázottan? Metrum és forma kapcso¬lata Dohnányi Burlettájában
* * *

A recepció-elemzés formái és a közelmúlt magyar zenéje

KERÉKFY MÁRTON: A népzenei hatás jelensége Ligeti György zenéjében. Az elemzés nehézségei és lehetőségei
PÁSZTHORY BLANKA: Három magyar Stravinsky-hommage. A zeneszerzői recepció rejtett aspektusai
DALOS ANNA: Kurtág, az elemezhetetlen. Analitikus utak az első, avantgárd korszak értelmezéséhez (1959-1968)
 

2011. október 7., péntek 15.00–17.30

II. ülés

Elnök: SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY

 

Zenei irónia és analízis

TALLIÁN TIBOR: Il faut descendre avagy beutaló a pokolba. Don Giovanni és Raoul Barbe-Bleu
BOZÓ PÉTER: „Die Tiroler sind lustig”: Offenbach és a tyrolienne
PÉTERI LÓRÁNT: A halál idilli maszkjai: Orfeusz az alvilágban és Mennyei élet
* * *

Műelemzés és történeti-társadalmi kontextus

FAZEKAS GERGELY: J. S. Bach és a zenemű fogalma

KISS GÁBOR: Szakrális vagy aktuális? Újabb megközelítések a liturgikus egyszólamúság kutatásában

VIKÁRIUS LÁSZLÓ: Ecce nomen domini és Isti sunt duo olive: Stílus és szimbolika Du Fay két „koronázási” motettájában

 

2011. október 7., péntek 18.00

Emlékezés Dobszay Lászlóra

Közreműködik: CSALOG GÁBOR (zongora)

 

Kurtág:
Versetto: Dixit Dominus ad Noe: finis universe carnis venit... (Dobszay Lászlónak), Játékok, VI. füzet
Les Adieux in Janáček’s Manier, Játékok, VI. füzet

Az MTA Zenetudományi Intézet nevében emlékezik: HALÁSZ PÉTER

Purcell:
Sefauchi’s Farewell, d-moll, Z. 656
Voluntary, G-dúr, Z. 720
Prelude a g-moll szvitből, Z. 661
Voluntary, C-dúr, Z. 711

A középkorkutatás nevében emlékezik: MADAS EDIT

Liszt:
Zum Grabe: Die Wiege des zukünftigen Lebens
En rève

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság nevében emlékezik: PAPP MÁRTA

Mozart:
F-dúr andante, K. 616
 

2011. október 8., szombat 10.00–13.00

III. ülés

Elnök: PAPP MÁRTA

 

Inspiráció és műelemzés

BEKE LÁSZLÓ: Laszlo Horvath: Hommage à Ligeti. Egy videó mintaelemzése
KOVÁCS IMRE: A „hangokon túli” műelemzés lehetőségei. Liszt Années de pèlerinage II. című zongoraciklusa és a képzőművészeti inspirációIGNÁCZ ÁDÁM: Az inspiráció ábrázolásának problémája Hans Pfitzner Palestrina című zenei legendájában
* * *

Vázlatkutatás, kompozíciós folyamat és analízis

KOVÁCS ILONA: Műelemzés a vázlatok segítségével. Dohnányi Ernő B-dúr vonósszextettjének 3. tétele
BIRÓ VIOLA: Tudatosság vagy intuíció? A népzenei analízis szerepe Bartók 2. hegedűrapszódiájában
ANNE VESTER: Der Holzgeschnitzte Prinz im Spannungsfeld regressiver und progressiver Kräfte
 

2011. október 8., szombat 15.00–17.30

IV. ülés

Elnök: KOVÁCS SÁNDOR

 

Interpretáció és analízis 

KOMLÓS KATALIN: Az interpretáció mint analízis
SZABÓ BALÁZS: „És Szigeti másképp játszik…”: Bartók 2. hegedű-zongoraszonátájának 1940-es lemezfelvételéről
SZABÓ FERENC JÁNOS: Hol a színpad? És hol a mű? Az előadói stílus elemzésének problémái az 1926 előtti operai hangfelvételeken
* * *

Analitikus megközelítések a 18. század zenéjéhez

MIKUSI BALÁZS: „Was für Redner sind wir nicht”: Haydn és a retorika
GÖNCZ ZOLTÁN: „Fenséges” vagy „túlértékelt”? A hatszólamú ricercar stációi
HALÁSZ PÉTER: Ikrek vagy ellentettek? Mozart két zongoranégyeséről (K. 478 és 493)
 

Zárszó: VIKÁRIUS LÁSZLÓ

 

* * *

 

Támogatók:

MTA Zenetudományi Intézet
Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma